Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Småskoletrinnet slo til med turdag rundt Torghatten den fineste værdagen i uke 35. Vi vet å velge dagene....

Vi hadde en fin marsj fra Vestvågen til stranda på østsida av Torhatten.Vel fremme på stranda tente vi bål, og mye god grillmat, som var alt fra dårlig grillet til svært godt brent, ble fortært av svært sultne unger.

Det ble arrangert konkurranse mellom klassene. Elevene fikk startkort med navn og klasse påskrevet. Dette kortet leverte de til de voksne som sto oppe på fjellet.111 elever av totalt 129 elever på småskoletrinnet tok turen opp mot hatten, hele 86 %!!!!

th th

th th

th th