Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Sykkelprøven

Hildegunn forteller om et motiverende kurs der sykkel og sykkelkultur var satt på dagsorden. 6. klassene på BBU har i mange år gjennomført sykkelprøven. Dette er et tilbud til alle 6. klassinger i Norge, og prøven består av en teoridel, en ferdighetsprøve, og en sekvens med sykling i trafikken. Årets 6. klasser vil gjennomføre prøven i løpet av våren, og den beste jenta og gutten i hver kommune får delta i fylkesfinalen i Nordlandshallen i Bodø.