Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk
Personalet

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skoledagen
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater
Styre
Klassekontakter

Elevråd

Ungdomskolen
Barneskolen

SFO

Om SFO
Priser
Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Personalet

-->
1. klasse
   
Anita Rasmussen 906 04 755 anita.rasmussen@bronnoy.kommune.no
Monica Starheim 977 17 920  monica.starheim@bronnoy.kommune.no 
     
2. klasse
   
Linda Einvik 416 38 122 linda.einvik@bronnoy.kommune.no
Sindre Lefstad Kvam 959 07 810 sindre.l.kvam@bronnoy.kommune.no
     
3. klasse
   
Laila Hallvig 482 24 003 laila.hallvig@bronnoy.kommune.no
Wenche Einvold 911 45 389 wenche.einvold@bronnoy.kommune.no
     
4. klasse
   
Kari Anne Hatten 971 84 112 karianne.hatten@bronnoy.kommune.no
Guri Mo Rande 906 78 465 guri.mo.rande@bronnoy.kommune.no
     
5. klasse
   
Mikael Bønå 94432896  mikael.bona@bronnoy.kommune.no 
Bente Kaspersen 916 90 027 bente.kaspersen@bronnoy.kommune.no
     
6. klasse
   
Berit Amundsen 916 211 44 berit.amundsen@bronnoy.kommune.no
Kjærand Torgersen 41145120   kjerand.torgersen@bronnoy.kommune.no
     
7. klasse
   
Bente Ebbesen 905 16 210 bente.ebbesen@bronnoy.kommune.no
Liv Bentzen 482 71 484 liv.bentzen@bronnoy.kommune.no
     
Øvrige lærere i barneskolen
   
Ann Kathrin Dreyer 419 27 895 ann.k.dreyer@bronnoy.kommune.no
Anne Lise Skånseng 958 62 478 anne.l.skanseng@bronnoy.kommune.no
Barbro Fagerland 402 46 252 barbro.fagerland@bronnoy.kommune.no
Beate Hallvig Tjernsmo 918 06 046  beate.e.hallvig@bronnoy.kommune.no 
Hilde Lande 951 74 763 hilde.lande@bronnoy.kommune.no
Lene Walstrand Moe 97093659   
Margret Drevvatne Olsen 416 46 154 margret.d.olsen@bronnoy.kommune.no
Tina Valan 90763673   tina.valan@bronnoy.kommune.no
Tove Saltnes 950 83 675 tove.saltnes@bronnoy.kommune.no
     
8. klasse
   
Anita Husøy 971 06 636 anita.husoy@bronnoy.kommune.no
Kamilla Pedersen 480 20 349 kamilla.pedersen@bronnoy.kommune.no
Lisbeth Einvold 413 75 820 lisbeth.einvold@bronnoy.kommune.no
     
9. klasse
   
Bjørg Nikolaisen 926 45 742 bjorg.nikolaisen@bronnoy.kommune.no
Gørill Mathisen 478 42 819 gorill.mathisen@bronnoy.kommune.no
Tommy Nygård 482 26 091 tommy.nygard@bronnoy.kommune.no
   
10. klasse
   
Bera Skorpen 995 78 207 bera.skorpen@bronnoy.kommune.no
Ingrid-Lovise Farstadberg 97024277  ingrid-lovise.farstadberg@bronnoy.kommune.no
Randi Estensen 995 14 409 randi.estensen@bronnoy.kommune.no
     
Øvrige lærere i ungdomskolen
   
Glenn Hermstad 415 19 266 glenn.hermstad@bronnoy.kommune.no
Guri Garmo 414 16 203 guri.garmo@bronnoy.kommune.no
Marianne Stoveland 472 92 008 marianne.stoveland@bronnoy.kommune.no
Oddrun Rørmark 99535238 oddrun.rormark@bronnoy.kommune.no 
Siri Valan Høyholm 481 07 804 siri.hoyholm@bronnoy.kommune.no
Unni Aas Sandholm 479 08 081 unni.a.sandholm@bronnoy.kommune.no
Kari Kvalø 419 28 789 kari.kvalo@bronnoy.kommune.no
     
Elev-/SFO-assistenter
   
Astrid Ovid 952 30 264  
Aud Solheim 944 10 043  
Bente Arnes 932 20 554  
Birgitt Jensen 413 15 356  
Bjørnhild Hansen 950 50 935  
Britt Åsletten Ovid 901 24 369  
Britt-Anne Helmersen 957 46 026  
Eli Utvik 995 82 627  
Frank Ove Hass 472 32 820  
Heidi Iversen 994 76 880  
Henrik Moe 91655571  
Marit Grøttheim 593+6098  
Mette Tøgersen 41620264   
Mildon Stefansen 949 86 805  
Pål Jørgensen 99509882   
Øyvind Rodahl 90 135 135  
     

For ledelsen og andre funksjoner, se Kontaktinformasjon i menyen.