Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk
Personalet

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skoledagen
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater
Styre
Klassekontakter

Elevråd

Ungdomskolen
Barneskolen

SFO

Om SFO
Priser
Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:   Skolegata 8
Postadresse:   Sivert Nielsens gate 24, 8905 Brønnøysund
E-post:   bbu@bronnoy.kommune.no
Telefon:   75 01 22 00
SFO   915 50 153

Organisasjonskart: pdf

Administrasjon:
Rektor:   Cathrine Theting
Direktenr. 75 01 22 02
tlf. p. 482 55 332
e-post: cathrine.theting@bronnoy.kommune.no
 
Avdelingsleder 1-4:   Toril Lundberg
Direktenr. 75 01 22 07
tlf. p. 469 49 504
e-post:toril.lundberg@bronnoyskolen.no
 
Avdelingsleder 5-10:   Marte Breisjøberg
Direktenr. 75 01 22 09
tlf. p. 917 05 461
e-post:marte.breisjoberg@bronnoyskolen.no
 
Leder SFO:   Lill Moe
Direktenr. 75 01 22 10
tlf. p. 75 02 56 30 / 959 67 848
e-post: lill.moe@bronnoy.kommune.no

 

 

   
Andre funksjoner og telefonnummer:
     
Rådgiver:   Marianne Stoveland
    tlf. p. 472 92 008
    e-post: marianne.stoveland@bronnoy.kommune.no
     
Vernepleier:   Kari Kvalø
    tlf. p. 419 28 789
    e-post: kari.kvalo@bronnoy.kommune.no
     
Helsesøster 1 - 7   Astrud Dahle
    46947580
    e-post: astrud.dahle@bronnoy.kommune.no
Er på skolen:    tirsdag, onsdag, fredag
     
Helsesøster 8 - 10   Kjersti Flasnes 
    90721167
    e-post: kjersti.flasnes@bronnoy.kommune.no 
Er på skolen:    mandag, onsdag, torsdag