Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk
Personalet

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skoledagen
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater
Styre
Klassekontakter

Elevråd

Ungdomskolen
Barneskolen

SFO

Om SFO
Priser
Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:   Skolegata 8
Postadresse:   Sivert Nielsens gate 24, 8905 Brønnøysund
E-post:   bbu@bronnoy.kommune.no
Telefon:   75 01 22 00
SFO   915 50 153

Organisasjonskart: pdf

Administrasjon:
Rektor:   Terje Heggheim
Direktenr. 75 01 22 02
tlf. p. 472 68 588
e-post: terje.heggheim@bronnoy.kommune.no
 
Avdelingsleder 1-4:   Toril Lundberg
Direktenr. 75 01 22 07
tlf. p. 469 49 504
e-post:toril.lundberg@bronnoy.kommune.no
 
Avdelingsleder 5-7:   Frank Rødli
Direktenr. 75 01 22 08/
tlf. p. 75 02 18 71 / 995 50 979
e-post: frank.rodli@bronnoy.kommune.no
 
Avdelingsleder 8-10:   Berit Elvebakk
Direktenr. 75 01 22 09
tlf. p. 481 08 472
e-post: berit.elvebakk@bronnoy.kommune.no
 
Leder SFO:   Lill Moe
Direktenr. 75 01 22 10
tlf. p. 75 02 56 30 / 959 67 848
e-post: lill.moe@bronnoy.kommune.no

 

 

   
Andre funksjoner og telefonnummer:
     
Rådgiver:   Marianne Stoveland
    tlf. p. 472 92 008
    e-post: marianne.stoveland@bronnoy.kommune.no
     
Sosiallærer:   Siri Valan Høyholm
    tlf. p. 481 07 804
    e-post: siri.hoyholm@bronnoy.kommune.no
     
Vernepleier:   Kari Kvalø
    tlf. p. 419 28 789
    e-post: kari.kvalo@bronnoy.kommune.no
     
Helsesøster 1 - 7   Karen Marie Pettersen
    46947580
    partallsuker: tirsdag, onsdag, torsdag;
oddetallsuker: tirsdag, torsdag
    e-post: karen.m.pettersen@bronnoy.kommune.no
     
Helsesøster 8 - 10   Kjersti Flasnes 
    90721167 (alle dager 8 - 16(15))
    e-post: kjersti.flasnes@bronnoy.kommune.no 
     
IKT-veileder:   Fredrik Endresen
    Direktenr. 75 01 22 22
    tlf. p. 957 54 333
    e-post: ikt@bbu.bronnoy.no