Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Historikk

Barneskolebygget på BBU ble tatt i bruk høsten 1978 som første byggetrinn av ny barne- og ungdomsskole. Byggetrinn to med ungdomsskolefløy var ferdig til bruk høsten 1993. Dette bygget inneholdt også spesialrom til forming, musikk, heimkunnskap, bibliotek og kantine. De rommene som tidligere ble brukt til musikk og bibliotek i barneskolens sørfløy, ble etterhvert omgjort til skolefritidsordning. Da ny læreplan ble innført i 1997 og 6. åringene skulle begynne på skolen, kom tilbygget i sør på barneskolen, med garderobe og blomsterrommet.

Paviljongen, som i dag huser voksenopplæringen, ble tatt i bruk høsten 1957.

Brønnøysund folkeskole, byens stolthet, ble tatt i bruk i 1923. Dette var forøvrig samme år som Brønnøysund fikk bystatus.