Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk
Personalet

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skoledagen
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater
Styre
Klassekontakter

Elevråd

Ungdomskolen
Barneskolen

SFO

Om SFO
Priser
Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Om Skolefritidsordningen

Målsetting:

SFO skal gi et omsorgs-, tilsyns- og aktivitetstilbud til barn fra 1. – 4. klasse utenom den ordinære skoletid. Vi har plass til 60 barn ved vår SFO.

Åpningstider:

SFO har åpent mandag – fredag fra 0730 – 1630. Når barna har skolefri i forbindelse med jul, påske, sommer og lignende holder SFO åpent hele dager, hvis det er behov for det. SFO har 5 planleggingsdager per år.

Bemanning:

Rektor har det overordnede administrative og pedagogiske ansvar for SFO. SFO har egen daglig leder i 100% stilling. I tillegg kommer assistentene, og event. lærling. Bemanningsnormen i Brønnøy kommune er i dag 12-14 barn per voksen.

Avtaleendring:

Hvis andre skal hente barnet, eller barnet skal gå hjem tidligere enn vanlig, er det nødvendig for oss å få beskjed fra foresatte/foreldre. SFO har ikke kapasitet til å få bekreftet muntlige beskjeder fra barnet.
Skal noen barn på besøk til venner må dette avklares på forhånd foreldre imellom.

Beskjeder fra SFO:

SFO vil benytte seg av barnas postmappe når vi ønsker å formidle beskjeder hjem. Spesielle unntak vil være at vi ringer. Til heimer der e-postadressen er kjent, kan vi sende e-post.

Tøy:

Barna bør ha med seg klær til å være ute i. Husk regntøy. Alle klær bør være merket, også skiftetøy.

Måltid:

SFO har et felles måltid hver dag kl. 1330. Barna har med egen nistepakke. På fredager er det litt ekstra ”kosemat”
Er barna på SFO i ferier har vi i tillegg et måltid kl. 1030.

Rom til disposisjon:

SFO har egen base, som er tilpasset vårt behov. I tillegg har vi 2 rom tilknyttet SFO, og vi bruker klasserommene til 1., 2. og 3. klasse.

Fast utetid:

Etter mat går alle sammen ut. Må barnet være inne av helsemessige årsaker, må vi få beskjed om dette.

Avhjelpe familier ved spesielle behov:

Er det ikke behov for å benytte SFO i den vanlige hverdag, kan SFO benyttes i enkelte dager ved spesielle behov. Eks. ved sykdom i familien og lignende

Høstens 1. klassinger:

Nye barn har mulighet å starte på SFO fra 1. august. Dette kan gjøre tilvenningen lettere, da det ikke er så mange barn i denne tiden.

Oppsigelse

Oppsigelsen skal være skriftlig og datert. Det betales for den måneden oppsigelsen leveres og hele neste måned. Oppsigelsen leveres/ sendes SFO, som oversender den til oppvekstkontoret.

Foreldremøter/konferanser

Det avvikles foreldremøte noen uker etter oppstart på høsten. Ved behov blir det også avviklet foreldremøte på våren. Konferanser avvikles en gang på høsten, og en gang på våren.
Heimene vil få beskjed gjennom barnas postmappe eller e-post. Passer ikke tidspunktet for oppsatt time, så ta kontakt. Spesielle situasjoner kan kreve at vi møtes oftere, og da tar vi/dere kontakt etter behov.

På vegne av personalgruppen i SFO

Lill Moe
Daglig leder

Telefon Basen 915 50 153
SFO kontor 75 01 22 10