Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk
Personalet

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skoledagen
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater
Styre
Klassekontakter

Elevråd

Ungdomskolen
Barneskolen

SFO

Om SFO
Priser
Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Organisering av skoledagen.

Denne gjelder for 1017/2018.
  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1. Kl. 08.30-12.25/
08.30-14.10 (1)
08.30-12.25 08.30-14.10 08.30-12.25 08.30-12.25
2. - 4. Kl. 08.30-14.10 08.30-12.25/
08.30-14.10 (2)
08.30-14.10 08.30-12.25 08.30-12.25
5. Kl. 08.30-14.10 08.30-14.10 08.30-14.10 08.30-14.10 08.30-12.25
6. og 7. Kl. 08.30-14.10 08.30-14.10 08.30-14.10 08.30-14.10 08.30-12.25/
08.30-14.10 (3)
8. Kl. 08.30-15.05 08.30-14.10 08.30-14.10 08.30-14.10 08.30-12.25/
08.30-14.10 (4)
9. og 10.Kl. 08.30-15.05 08.30-14.10 08.30-14.10 08.30-14.10 08.30-14.10

(1) Mandag 1. klasse
Skolestart (uke 34) - til 25. september (uke 39): 08.30 - 12.25
Start 10. oktober (uke 41) – skoleslutt (uke 25): 08.30 - 14.10

(2) Tirsdag 2. - 4. klasse
Skolestart (uke 34) - til 24. oktober (uke 43): 08.30 - 12.25
Fra 31. oktober (uke 44) - til 20. mars (uke 12): 08.30 - 14.10
Fra 3. april (uke 14) - skoleslutt (uke 25): 08.30 - 12.25

(3) Fredag 6. og 7. klasse
Lang og kort fredag hver annen uke. Partallsuker: slutt 12.25; oddetallsuker: slutt 14.10.

(4) Fredag 8. klasse
Lang og kort fredag hver annen uke. Oddetallsuker: slutt 12.25; partallsuker: slutt 14.10.

Dagsplaner
Småskolen
1. økt  08.30-10.15
Utetid 10.15-11.00
2. økt  11.00-12.30
  Kort dag: slutt 1225
Utetid 12.30-13.00
3. økt  13.00-14.10
 
Mellomtrinnet
1. time 08.30-09.15
2. time 09.15-10.00
3. time 10.15-11.00
4. time 11.35-1220
5. time 12.25-13.10
6. time 13.25-14.10
 
Ungdomsskolen
1. time 08.30-09.15
2. time 09.15-10.00
3. time 10.15-11.00
4. time 11.35-1220
5. time 12.30-13.15
6. time 13.25-14.10
7. time 14.10-14.55
Kun mandager

 

Full årskalender finnes på kalender.no.