Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Skjema

Søknad om ekstrafri for elever - pdf

Skjema for elevopplysninger - docx - odt - pdf (Lever utskrevet på papir, aldri parsonopplysninger på e-post)

Skjema for fratrekk av fravær - doc - odt - pdf

 

Last ned Adobe Reader for pdf