Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Faste arrangement

Når
 
Hva
 
Hvem
 
Ansvarlig

August

 

Skolestart med planleggingsdager for personalet

 

 

  Administrasjonen

September

 

Leirskole

 

7. klassene

  Arbeidslag 7. klasse

Sept/okt

 

"Stålejoggen"

 

Alle

  Rådgiver + kroppsøvinglærer
   

Høstturer

 

Alle

  Storteam
   

Nasjonale prøver

  5., 8. og 9.klasse   Administrasjon og arbeidslag

Desember

 

Adventsstund

 

1.-4. klasse

  Småskoleteam

13. desember

 

St. Lucia m/opptog

 

Alle

  5. klasse

Desember

 

Juleball

 

Ungdomsskolen

  10. klasse
   

Skoleavslutning m/gudstjeneste

 

Alle

  Administrasjon

Mai

 

17. mai-feiring

 

Alle

  FAU + 4. + 7. klasse

Mai

 

Tinestafetten

 

5. - 9. klasse

  Administrasjon

Juni

 

Vitnemålsfest

 

10. klasse

  Avd. leder U