Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Skoleruta for BBU 2009/2010

Måned Man Tirs Ons Tors Fre Kommentarer
August 2 1 1 2 2 8 skoledager
Skolestart 20. august
September 4 5 5 4 4 22 skoledager
Oktober 3 3 3 4 4 17 skoledager
Høstferie uke 41, 5. - 9. oktober
November 5 4 4 4 4 21 skoledager
Desember 2 3 3 3 3 14 skoledager
Siste skoledag før jul 18. desember
Januar 4 4 4 4 4 20 skoledager
Første skoledag etter jul 4. januar
Februar 3 3 3 3 3 15 skoledager
Vinterferie uke 8 22. - 26. februar
Mars 4 4 4 4 4 20 skoledager
Påske 29. - 31. mars
April 3 4 4 4 4 19 skoledager
Første skoledag etter påske: 6. april
Mai 3 4 4 3 3 17 skoledager
Elevfri 14. mai
Juni 3 4 4 3 3 17 skoledager
Siste skoledag 23. juni
  36 39 39 38 38 190 skoledager

Oppdatert for BBU 2. mars 2009

Kurs- og planleggingsdager for lærere i 2009/2010:

Mandag 17.8.08
Tirsdag 18.8.08
Onsdag 19.8.08
Ytterligere 2 fastsettes senere.

Skoleruta for 2010/2011