Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Skoleruta for BBU 2008/2009

Måned Man Tirs Ons Tors Fre Kommentarer
August 2 2 2 2 2 10 skoledager
Skolestart 18. august
September 5 5 4 4 4 22 skoledager
Oktober 3 3 4 4 4 18 skoledager
Høstferie uke 41, 6.-10. oktober
November 4 4 4 4 4 20 skoledager
Desember 3 3 3 3 3 15 skoledager
Siste skoledag før jul 19. desember
Januar 4 4 4 4 4 20 skoledager
Første skoledag etter jul 5. januar
Februar 4 4 4 4 4 20 skoledager
Mars 4 4 3 3 3 17 skoledager
Vinterferie 9.-13. mars
April 2 3 4 4 3 16 skoledager
Første skoledag etter påske: 14. april
Mai 4 4 4 3 4 18 skoledager
Juni 2 3 3 3 2 14 skoledager
Siste skoledag 18. juni
  37 39 39 38 37 190 skoledager

Oppdatert for BBU 4. juli 2008

Kurs- og planleggingsdager for lærere i 2008/2009:

Onsdag 13.8.08
Torsdag 14.8.08
Fredag 15.8.08 (+ assistenter)
Mandag 6.10.08
Tirsdag 7.10.08
Fredag 19.6.09

Endring i skoleruta for skoleåret 2008/2009:

Siste skoledag for elevene: Torsdag 18.6.09 (før 19.6.09)
Fredag 22.5.09 blir skoledag for elevene.
Dersom disse endringene allerede skulle skape problemer for noen elever/foresatte ber vi dere ta kontakt med skolen for å drøfte mulige løsninger.

Skoleruta for 2009/2010 er klar