Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk
Personalet

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skoledagen
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater
Styre
Klassekontakter

Elevråd

Ungdomskolen
Barneskolen

SFO

Om SFO
Priser
Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Skoleruta for BBU 2018/2019

Måned Man Tirs Ons Tors Fre Kommentarer
August 1 1 2 2 2 8 skoledager
Skolestart 22. august
September 4 4 4 4 4 20 skoledager
Oktober 4 4 4 3 3 18 skoledager
Høstferie 8. - 12. oktober
November 4 4 4 5 5 22 skoledager
Desember 3 3 3 3 3 15 skoledager
Siste skoledag før jul 21. desember
Januar 4 4 5 5 4 22 skoledager
Første skoledag etter jul 2. januar
Februar 4 4 4 4 4 20 skoledager
Mars 3 3 3 4 3 16 skoledager
Vinterferie 4. - 8. mars
April 3 4 3 3 3 16 skoledager
Påskeferie: 15. - 22. april
Mai 4 4 4 4 3 19 skoledager
Elevfri 31. mai
Juni 2 3 3 3 2 13 skoledager
Siste skoledag 20. juni
            1 "flytende" dag
  36 38 39 40 36 190 skoledager

Planleggingsdager: 15.8., 16.8., 17.8., 20.8., 21.8., 21.6.