Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Vennskapsklasser

Organisering

F.o.m skoleåret 1998/99 blir 6.klassene og 1. klassene vennskapsklasser som fast ordning.

Målsetting
  • skape en trygg skolestart for våre elever
  • gi trening i omsorgsarbeid
  • skape en aldersblandet læringsarena, der mindre elever lærer av større, og omvent
Mulige oppgaver
  • følge på skoleveien
  • samarbeid i skolearbeidet, ved temaarbeid, arrangementer, friminutt, osv.
  • delta i førskolearbeidet
Forarbeid

Klassestyrerne i 1. klassene og 6. klassene har hvert år ansvaret for å utforme det praktiske opplegget for vennskapsklassene. I dette arbeidet må elevene i 6. klasse trekkes inn.  For involverte lærere settes det av tidsressurs til arbeidet.

<<Til innholdsfortegnelsen · < Forrige · Neste >