Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Plan for trygghet og trivsel

Skolen ser det som sin aller viktigste oppgave å gi alle elever nødvendig trygghet i skolehverdagen.  Dette bygger på det syn at er elever trygge, så vil de også trives på skolen.  Vi vet alle at har vi det trivelig, blir kvaliteten på arbeid og læring mye bedre.

Skolen har gjennom mange år arbeidet med tiltak som skal fremme elevenes trygghet og trivsel.

Med dette dokumentet vil vi samordne de tiltak som er i gang, samtidig som en nødvendig revisjon og forenkling av planverket foretas.  De forordninger som går fram av dette dokument, er forpliktende for alle som er ansatt, og som ansettes,  ved BBU.  Vi har et stort ansvar for å observere elevenes sosiale forhold, og dette dokumentet skal hjelpe oss til å klare denne delen av jobben.

Dokumentet er sluttbehandlet i pedagogisk utvalg 16.05.97, og i samarbeidsutvalget 06.06.1997.  Videre skal dokumentet vurderes og revideres hvert år, i forbindelse med  skolens totale planarbeid.

Brønnøysund barne- og ungdomsskole, 16.06.97

Mimi Olderbakk
rektor


Innhold
  1. Inspeksjonsrutiner ved BBU
  2. Elevsamtalen
  3. Mobbing
  4. Vennskapsklasser
  5. Ordensreglement