Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk
Personalet

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skoledagen
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater
Styre
Klassekontakter

Elevråd

Ungdomskolen
Barneskolen

SFO

Om SFO
Priser
Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Lokale planer

Her finner du planer som er utarbeidet ved Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Planer som er utarbeidet på sentralt hold, finner du under sentrale planer.

Til svømmeundervisning: Kompetansebevis og alarmplan.

Last ned Adobe Reader for pdf