Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

r°ys torvsjň

Gravene ved Torvsjådammen

I vårsemesteret skoleåret 06/07, jobbet kull 97 ved BBU med å ta vare på gravrøyser. Lærer Gunn Grøtheim var initiativtaker og primus motor for prosjektet. Hun fikk ideen etter at stiftelsen Norsk kulturarv lanserte aksjonen "Rydd et kulturminne". Elevene måtte sage trær og busker og deretter rydde etter seg. Dette var ingen enkel jobb, men det var motiverende å se at resultatet ble så bra. I tillegg til selve ryddejobben fikk elevene undervisning om tiden røysene antas at ble laget. Elevene måtte produsere skriftlige arbeider om emnet. Noe av dette arbeidet har fått plass i en brosjyre som klassene fikk laget om gravrøysene ved Torvsjådammen.

Vi har ryddet tre røyser til sammen. Den ene har fått all plass i brosjyren. Ikke fordi det er gjort bedre arbeid der, men fordi den ligger vakrere til enn de andre. I tillegg er det den eneste av dem som har et åpent kammer. Vi har informasjon om hva som ble funnet i denne ene gravrøysa og "klasseromsarbeidet" har naturlig nok fokusert på dette.

Se brosjyre. Se Før og etter - bilder fra "Hovedrøysa .

Se arbeidsbilder fra alle røysene.

Dokumenter

Elevtekster

Her er linker til noen av elevtekstene som ble laget i forbindelse med dette prosjektet.

 

tekst 1

tekst 2

tekst 3

tekst 4

tekst 5