Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk
Personalet

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skoledagen
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater
Styre
Klassekontakter

Elevråd

Ungdomskolen
Barneskolen

SFO

Om SFO
Priser
Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Dette er sidene til kull 2013

Lærere og assistenter:

1A: kontaktlærer: Linda Einvik (416 38 122) assistent: Aud Solheim

2A: kontaktlærer: Sindre Lefstad Kvam (959 07 810) assistent: Britt Ovid og Astrid Ovid

Lene Walstrand Moe (spesialpedagog), Toril Lundberg (styrking) Marte Breisjøberg (styrking) Tina Valan (styrking) Hilde Berg Hansen(norsk 2)

 

Dokumenter

 

Ukeplaner

Høst 2019

uke 25

uke 24

uke 23

uke 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

årsplan