Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk
Personalet

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skoledagen
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater
Styre
Klassekontakter

Elevråd

Ungdomskolen
Barneskolen

SFO

Om SFO
Priser
Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Dette er sidene til kull 2013

Lærere og assistenter:

1A: kontaktlærer: Linda Einvik (416 38 122) assistent: Aud Solheim

2A: kontaktlærer: Sindre Lefstad Kvam (959 07 810) assistent: Britt Ovid og Astrid Ovid

Lene Walstrand Moe (spesialpedagog), Toril Lundberg (styrking) Marte Breisjøberg (styrking) Tina Valan (styrking) Hilde Berg Hansen(norsk 2)

 

Dokumenter

 

Ukeplaner

Høst 2019

Uke_14

Uke_13

uke 12

uke 11

uke 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

årsplan