Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk
Personalet

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skoledagen
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater
Styre
Klassekontakter

Elevråd

Ungdomskolen
Barneskolen

SFO

Om SFO
Priser
Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Dette er sidene til kull 2012

Kontaktlærere: Anne-Lise Skånseng tlf 95862478 og Kari-Anne P. Hatten 97184112

Assistent: Brit Ovid og Astrid Aasberg Ovid

Lærling: Amalie Moe

 

Årsplan 1kl o6

Foreldremøte 11

Foreldremøte 28.05.19

Dokumenter

 

Ukeplaner

Høst

 

Uke25

Uke24

Uke23