Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk
Personalet

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skoledagen
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater
Styre
Klassekontakter

Elevråd

Ungdomskolen
Barneskolen

SFO

Om SFO
Priser
Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Dette er sidene til kull 2012

Kontaktlærere: Anne-Lise Skånseng tlf 95862478 og Kari-Anne P. Hatten 97184112

Assistent: Bjørnhild Hansen og Astrid Aasberg Ovid

 

Årsplan 2. klasse

Referat fra foreldremøte onsdag 11. september 2019

 

 

 

 

 

Dokumenter

 

Ukeplaner

Vår 2020

Uke 25

Uke 24

Uke 23