Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk
Personalet

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skoledagen
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater
Styre
Klassekontakter

Elevråd

Ungdomskolen
Barneskolen

SFO

Om SFO
Priser
Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Dette er sidene til kull 2011

 

Referat fra foreldremøt 23.5

Innkalling til foreldremøte vår

Årsplan for 1. klasse her

Velkommen til 1. klasse!

Kontaktlærere i 1. klasse er: Anita Einvik Rasmussen og Monica Starheim

Spesialpedagog: Anne-Lise Skånseng

Logoped Inger Kirkøy

Assistenter:Heidi Iversen og Astrid Ovid

 

 

Dokumenter

 

Ukeplaner

Høst 2017

 

Uke 25

Uke 24