Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk
Personalet

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skoledagen
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater
Styre
Klassekontakter

Elevråd

Ungdomskolen
Barneskolen

SFO

Om SFO
Priser
Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Dette er sidene til kull 2009

Velkommen til 4. klasse!

Kontaktlærere i 4. klasse er: Laila Hallvig og Wenche Einvold

Timelærer og spesialundervisning: Tommy Nygård

Spesialundervisning: Ronny Johansen

Svømmelærer: Tina Valan

Norsk 2:Tina Valan

Logoped

Assistenter: Aud Solheim, Bjørnhild Hansen, Birgitt Jensen, Mette Skottnes Tøgersen og Camilla Tryti.

 

Hvorfor man bør lese 20 minutter hver dag med barna

 

Dokumenter

 

Ukeplaner

Uke 12

Uke 11

Uke 9

Uke 8

 

 

 

 

 

 

 

 

HØST 2018

 

 

 

 

 

 

Årsplan for 4. klasse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsplan

Svømmegrupper