Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk
Personalet

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skoledagen
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater
Styre
Klassekontakter

Elevråd

Ungdomskolen
Barneskolen

SFO

Om SFO
Priser
Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Dette er sidene til kull 2009

Velkommen til 5. klasse!

Kontaktlærere i 5. klasse er: Chris Tommy Johansen, Solfrid Terese Fønnebø Strand og Tommy Nygård

Spesialundervisning: Tommy Nygård

Faglærere: Fredrik Endresen, Bente Kaspersen og Guri Mo Rande

Norsk 2: Tina Valan

Lærling: Heba Ebrahim

Assistenter: Birgitt Jensen, Mette Skottnes Tøgersen og Bertil Lorentzen

 

Hvorfor man bør lese 20 minutter hver dag med barna

 

Dokumenter

 

Ukeplaner

5A

uke7

uke 6

uke 5

 

 

 

 

5B

uke 7

uke 6

uke 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsplan for 4. klasse

Årsplan

Svømmegrupper