Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk
Personalet

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skoledagen
Skolemelk
Transponder
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater
Styre
Klassekontakter

Elevråd

Ungdomskolen
Barneskolen

SFO

Om SFO
Priser
Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Dette er sidene til kull 2009

Velkommen til 3. klasse!

Kontaktlærere i 3. klasse er: Laila Hallvig og Wenche Einvold

Spesialpedagog: Lene Walstrand Moe, Reidun Stavang og Toril Lundberg

Svømmelærer: Berit Amundsen

Norsk 2: Tina Valan

Logoped Inger Kirkøy

Assistenter: Aud Solheim, Bjørnhild Hansen, Birgitt Jensen og Mette Skottnes Tøgersen.

 

Hvorfor man bør lese 20 minutter hver dag med barna

 

Dokumenter

 

Ukeplaner

VÅR 2018

Uke 12

Uke 11

Uke 10

Uke 9

 

 

 

 

 

 

Årsplan 2017 / 18

Svømmegrupper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsplan

Svømmegrupper