Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk
Personalet

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skoledagen
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater
Styre
Klassekontakter

Elevråd

Ungdomskolen
Barneskolen

SFO

Om SFO
Priser
Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Dette er sidene til kull 2009

Velkommen til 5. klasse!

Kontaktlærere i 5. klasse er: Chris Tommy Johansen, Solfrid Terese Fønnebø Strand og Tommy Nygård

Spesialundervisning: Tommy Nygård

Faglærere: Fredrik Endresen, Bente Kaspersen, Guri Mo Rande og Gunn Sæter.

Norsk 2: Tina Valan

Lærling: Heba Ebrahim

Assistenter: Birgitt Jensen, Mette Skottnes Tøgersen og Bertil Lorentzen

 

Hvorfor man bør lese 20 minutter hver dag med barna

 

Dokumenter

 

Ukeplaner

5A

uke 47

uke 46

uke 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5B

uke 47

uke 46

uke 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsplan for 4. klasse

Årsplan

Svømmegrupper