Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk
Personalet

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skoledagen
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater
Styre
Klassekontakter

Elevråd

Ungdomskolen
Barneskolen

SFO

Om SFO
Priser
Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Dette er sidene til kull 2009

Velkommen til 4. klasse!

Kontaktlærere i 4. klasse er: Laila Hallvig og Wenche Einvold

Timelærer og spesialundervisning: Tommy Nygård

Spesialundervisning: Ronny Johansen

Svømmelærer: Tina Valan

Norsk 2:Tina Valan

Logoped

Assistenter: Aud Solheim, Bjørnhild Hansen, Birgitt Jensen, Mette Skottnes Tøgersen og Camilla Tryti.

 

Hvorfor man bør lese 20 minutter hver dag med barna

 

Dokumenter

 

Ukeplaner

Uke 21

Uke 20

Uke 19

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsplan for 4. klasse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsplan

Svømmegrupper