Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk
Personalet

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skoledagen
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater
Styre
Klassekontakter

Elevråd

Ungdomskolen
Barneskolen

SFO

Om SFO
Priser
Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Dette er sidene til kull 2009

Velkommen til 3. klasse!

Kontaktlærere i 3. klasse er: Laila Hallvig og Wenche Einvold

Spesialpedagog: Margreth D. Olsen, Beate Tjernsmo, Reidun Stavang, Ronny Johansenog Toril Lundberg

Svømmelærer: Berit Amundsen

Norsk 2: Tina Valan

Logoped Inger Kirkøy

Assistenter: Aud Solheim, Bjørnhild Hansen, Birgitt Jensen og Mette Skottnes Tøgersen.

 

Hvorfor man bør lese 20 minutter hver dag med barna

 

Dokumenter

 

Ukeplaner

VÅR 2018

 

Uke 25

Uke 24

Uke 23

Uke 22

UKE 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsplan 2017 / 18

Svømmegrupper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsplan

Svømmegrupper