Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk
Personalet

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skoledagen
Skolemelk
Transponder
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater
Styre
Klassekontakter

Elevråd

Ungdomskolen
Barneskolen

SFO

Om SFO
Priser
Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Dette er sidene til kull 2008

VELKOMMEN TIL 4.klasse:

Kontaktlærer 4A Guri Mo Rande 90678465

Kontaktlærer4B Kari-Anne Hatten 97184112

Assistenter Britt Ovid og Pål Jørgensen

Timelærere: Torill Lundberg, Berit Amundsen, Ronny Johansen

Spesialundervisning: Margret Drevvatne Olsen og Lene Walstrand Moe

 

Du kan lese referat fra foreldremøtet i 4.klasse 21.09. her

 

Du kan øve på ipad på multiplikasjonstabellen: matematikk.org velg 1.-4 klasse og gangetestern

 

 

 

 

 

 

Dokumenter

 

Uke

Uke 12

uke 11

uke 10

uke 9

uke 7

uke 6

Uke 5

Uke 4

 

 

 

 

 

 

 

Halvårsplan i svømming finner dere her

Svømmegruppene finner dere her