Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk
Personalet

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skoledagen
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater
Styre
Klassekontakter

Elevråd

Ungdomskolen
Barneskolen

SFO

Om SFO
Priser
Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

FAU-styret

Leder  

Andreas Fjelldal

 

48266329

 

afjelldal@gmail.com

Nestleder   Unn E. Hestvik  

 

 

 

Sekretær   Åse Reinfjord  

 

 

 

Kasserer   Kine Laumann  

 

 

kine.laumann@gmail.com

Styremedlem   Erik H. Dahle  

 

 

 

    Astrud Dahle  

 

 

astrud.dahle@hotmail.no

Varamedlem   Ole Egil Storjord  

 

 

oles@brreg.no

    Bjørn V. Moe  

 

 

 

Deltakere i:
SU: Leder og nestleder
SMU: Leder, nestleder og Erik H. Dahle