Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Foreldremøte i regi av FAU

FAU inviterer til møte for alle foreldre/foresatte i kantina ved BBU, onsdag den 15. februar kl. 18-20.

Saksliste

FAU orienterer om aktuelle saker
  • Kort presentasjon av FAU
  • 17. mai arrangement
  • Trafikkmønster skoleområdet

 

Rektor har ordet
  • Klassemiljø
  • Omdømme

Orientering fra Brønnøy Dysleksiforening og erfaringsutveksling om hjelpemidler
  • Lise Alsaker i Brønnøy Dysleksiforening orienterer
  • Erfaringer fra elever ved videregående skole som har benyttet hjelpemidler på PC


Hilsen styret i FAU