Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk
Personalet

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skoledagen
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater
Styre
Klassekontakter

Elevråd

Ungdomskolen
Barneskolen

SFO

Om SFO
Priser
Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Elevråd - ungdomskolen

Leder   Alexander, 10C
Medlemmer   Noah, 8A
    Martin, 8B
    Dina, 9A
   

Margrethe, 9B

   

Torvin, 10A

    Johanne, 10B
Kontaktlærer   Glenn Hermstad

Representanter til SU:
 

Representanter til Ungdomsrådet:
Dina og Johanne

Plan for elevrådsarbeid