Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Nytt fra elevrådet

ELEVER SOM ARRANGØRER

Torsdag 18.oktober var elevrådet på ungdomsskolen og en lærer på kurset Elever som arrangører. Kurset var arrangert av Rikskonsertene, Musikk i skolen og Nordland fylkeskommune. Målet med kurset er å gi skolen mulighet til å bli gode arrangører av skolekonserter. Kompetansen kan også være nyttig ved andre arrangementer gjennom Den kulturelle skolesekken og ved skolens egne arrangementer. Felles ønske er at elever og lærere skal få så god kunst- og konsertopplevelse som mulig. Dette kurset skal være et tilbud til alle skoler i hele landet.