Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk
Personalet

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skoledagen
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater
Styre
Klassekontakter

Elevråd

Ungdomskolen
Barneskolen

SFO

Om SFO
Priser
Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Elevråd - barneskolen

Leder   Sigrid
Nestleder   Julian F.
Lærerkontakt   Fredrik Endresen

 

Klasse  
Tillitsvalgt
  Vara
7A   Julian F   Stine og Mathias

7B

 

Sigrid

 

Eskil

6A

 

Pernille

 

Joaquin

6B

 

Håkon

 

Emilia

5A

 

Inger-Linnea

 

Trygve

Plan for elevrådsarbeid