Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Fag- og timefordeling 2005/06

Økningen innebærer at antall undervisningstimer i uka øker fra dagens 22 til 23 fra skolestart i høst. Det betyr at alle klasser på småskoletrinnet får en time lengre skoleuke. Økningen skal brukes til å styrke fagene matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Disse fagene skal styrkes med 38 årstimer hver, det vil altså si én uketime på planen til småskoletrinnet. BBU vil legge ut den økte fagressursen slik: 1. klasse: 0,5 time naturfag og 0,5 time samfunnsfag, 2. klasse: 0,5 time engelsk og 0,5 time samfunnsfag, 3. klasse: 0,5 time naturfag og 0,5 time samfunnsfag, 4. klasse: 1 time matematikk og 0,5 time engelsk. På 4. klassetrinn reduseres samfunnsfag med 0,5 time. Ny fag- og timefordelingsplan legges ut før skolestart.