Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

BBUs nye nettsted

Planleggingen av nytt nettsted for BBU startet for alvor i høst, og med god hjelp fra Hans Olav Elsebø, kan vi altså endelig presentere nettstedet til skolen. Siden er langt fra komplett, men vi velger likevel å publisere det vi har pr. i dag, så skal det komme mer stoff etterhvert.

Vi regner med at informasjonen om det enkelte klassetrinn vil bli interessant lesning for både elever og foreldre i tiden framover. De fleste av sidene har forløpig lite innhold, men noen trinn er i startgropa til å ta dem i bruk. Noe tid, både for å sørge for nok tilgjengelig programvare og for å få gitt nødvendig opplæring, vil gå før alle trinn kan publisere. Vi vil gi beskjed på forsida etterhvert som nye trinn er operative.