Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Til heimene i ungdomsskolen.

VEDR. FYSISK AKTIVITET OG KROPPSØVINGSFAGET.

Skolen ønsker å bli bedre til å tilrettelegge for fysisk aktivitet for å imøtekomme de nasjonale føringene.

En konsekvens av dette er at alle elever skal delta i kroppsøvingstimene.
Dersom det er øvelser eleven ikke kan utføre av en eller annen grunn, skal alternativer tilbys.

Dette til orientering.

for BBU
10.11.2006

Mimi C Husby
rektor

 

Dokumentett i pdf-format