Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Lusaksjon i uke 35

Selv om ingen tilfeller er oppdaget ved BBU ønsker vi å delta i den nasjonale kampanjer som et forebyggende tiltak. Vennligst les skrivet fra helsesøster, og gi tilbakemelding til skolen at dette er gjort. Enten på svarslippen eller på e-post.

Om dere velger å bruke e-post, er det nok med ett svar selv om det er fler barn i familien ved BBU. Husk bare å noter navn og klasse på alle barna, slik at alle kontaktlærerne kan få melding om det fra kontoret. Adressen til skolen finner du under Kontaktinformasjon øverst i menyen til venstre.

Informasjonsskriv fra helsesøster