Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Stoff fra forsiden tidligere skoleår


Skoleårene 2010/2011 og 2011/2012

Ansatte ved skolen ønsker alle elever og foresatte en riktig god sommer!

Skolestart for skoleåret 2012-2013

Elevene fra og med andre klasse er velkommen til oppstart av nytt skoleår mandag 20.
august kl 0830. De nye førsteklassingene møter samme dag kl 0900.

Oppstart personalet

Lærerne starter opp med kurs- og planleggingsdager fra onsdag 15. august kl 0800.
Skoleassistentene møter torsdag 16. august kl 0800.

Bemanning i sommer.

Administrativt personale er fraværende grunnet ferieavvikling fra 12.07.- 03.08. Kontoret vil være bemannet fredagene. Ved kontakt på andre tidspunkt anbefaler vi henvendelse til servicetorget på tlf 75012000.

Årsmøte for Foreldrerådet

FAU holder årsmøte 6. juni. Se innkalling under FAU > Innkallinger i menyen til venstre.

"Barn av regnbuen"

Anders Behring Breivik sa under rettsaken at norsk skole er en indoktrineringsleir.
Han mener sanger som «Barn av regnbuen» brukes for å hjernevaske norske elever. Elever over hele landet stilte opp kl.12.00 i dag og sang Lillebjørn Nilsens sang "Barn av regnbuen" for å vise at de tar avstand fra Breiviks uttalelser. Se reportasje fra Youngtorget i Dagbladet.no og fra rådhuset i banett.no

Elevene på BBU stilte opp på rådhuset og sang kl 12.00 i dag. Se bildene

Formiddagskonsert på BBU

Tirsdag 24.04 hadde distriktsmusikerne i Brønnøy konsert på BBU. Les mer, og se bildene

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen er nå satt i gang.

Brev til heimene

Mer informasjon om undersøkelsen

Pålogging for å gjennomføre undersøkelsen

Viktig informasjon til avgangselever og foresatte

Informasjon til 10. klassene og deres foresatte

Viktige datoer - Om fravær på vitnemålet

Nyttig informasjon om skoleskyss

Nordland fylkeskommune har sammenfattet praktisk informasjon rundt bruken av skolekort/skoleelever på buss på 177nordland.no. Den informasjonen som er gitt her er også sendt til alle busselskapene. Alle sjåførene skal være innforstått med hvordan ordningen fungerer. Om skolekort på bussen

Henstilling vedrørende valg av skolevei

Skolen har mottatt meldinger om at mange benytter innkjøringen til Sykehjemmet/BUP. Noen går gjennom området, og noen blir kjørt dit, for så å gå derfra til skolen/SFO.

Det rapporteres om at mange trafikkfarlig situasjoner oppstår der, spesielt i periode med mye anleggsvirksomhet.

Vi ber derfor om at skolens ordinære adkomst benyttes, og at gå- og sykkeltrafikken sørfra går via Torolvs gate.

Rektor

Elevfri

I forbindelse med skolens utviklingsarbeid vil det bli gitt elevfri fra kl. 12.20 følgende tirsdager: 14. februar, 20. mars og 17. april. Brønnøy kommune deltar i et utviklingsprosjekt der skolene får ekstern veiledning. I den forbindelse får BBU besøk fra Midt-Norsk Kompetansesenter nevnte tirsdager, og tiden skal brukes til faglig påfyll for lærerne ved skolen. Leksehjelp og SFO går som normalt disse dagene. Saken er drøftet med FAU.

FAU inviterer til foreldremøte

FAU inviterer til møte for alle foreldre/foresatte i kantina ved BBU, onsdag den 15. februar kl. 18-20. Se sakslisten

Halvårsvurdering

Halvårsvurderingene for 1. – 7. klasse vil i år bli gitt 20.01.12. Begrunnelsen for dette er at da har hele skolen samme dato for halvårsvurderingene. (Unntaket er 10. klassene som følger eget opplegg p.g.a. eksamen og sluttvurdering.) Et annet moment er at skoleåret da deles i to tilnærmet like deler, og vurderingsgrunnlaget ved første halvårsvurdering blir bedre.

Terje Heggheim
Rektor

Stålejoggen og TV-aksjonen

I forbindelse med "Stålejoggen 2011" ble det samlet inn kr 4267 blant elever og lærere på BBU. Pengene er overført til årets TV-aksjon og vil bli brukt til minerydding i tidligere krigssoner i forskjellige deler av verden.

Forsinkelser i årsplanleggingen

(3.10.11) Grunnet forsinkelser i årsplanleggingen er arbeidet med IOP-er ikke kommet så langt vi hadde ønsket. Selve undervisningstilbudene er med noen få unntak godt i gang, men formalitetene med utarbeiding av IOP tar litt lenger tid.
Jeg beklager dette. Dere får dokumentene sendt heim så snart det lar seg gjøre.

Terje Heggheim
Rektor

Årets Stålejogg, onsdag 05.10.11

Stålejoggen gjennomføres i år onsdag før høstferien. Les alt om Stålejoggen.

Ustabil Internettilgang

(29.9.11) Skolen opplever for tiden at tilgangen til Internett og serveren vår er litt ustabil.

Dette fører blant annet til at elever og lærere kan oppleve at utskrifter ikke kommer fram, og at nettsider ikke kan vises. Videre opplever lærere problemer med å få publisert ukeplaner på nett, slik at disse kan bli noe forsinket.

Det jobbes med saken, men så langt uten å finne en løsning.

Terje Heggheim
Rektor

Hodelus

Til alle foresatte:   
Det rapporteres om tilfeller av hodelus i byen.  Vi oppfordrer derfor alle foresatte om å ta en sjekk på sine barn.  Slik kan vi være i forkant og bidra til å unngå spredning.

Velkommen til nytt skoleår

Skolen ønsker tilsatte, elever og foresatte velkommen til nytt skoleår, og ser fram til et godt samarbeid i året som kommer.

God sommer

Skolen ønsker alle elever og foresatte en riktig god sommer, og vil takke for et godt samarbeid i skoleåret 2010-2011.

Vel møtt til skolestart mandag 22. august 2011 kl. 0830. 1. klasse møter kl. 0900. Planleggingsdager for ansatte er 17. - 19. august, med start kl. 0800.

Bemanning i sommerferien

Uke 29 - 32 vil kontoret være stengt. Ta kontakt med servicetorget på tlf. 7501 2000.

Med vennlig hilsen
Terje Heggheim
Rektor

FAU minner om årsmøte

Årsmøtet i FAU er tirsdag 7. juni, klokken 1800, på personalrommet ved BBU. Sakslisten finnes her.

Høstens 1.klasse

Foreldrekonferanser for høstens 1.klasse er 18.-20. mai
Besøksdag med foreldre torsdag 26.mai kl 09.00 -11.00
Besøksdag med barnehageansatte tirsdag 31.mai 09.00-11.00 – dette er utedag
med årets 1.klasse.
Ta med klær etter vær og matpakke.

Først skoledag til høsten er mandag 22.august kl 09.00.
Oppmøte i vestibylen.

Gjennomføring av 17. mai

Elevene møter ved sykehjemmet klokken 1030 for oppstilling til toget. I år går lærere sammen med elevene. Toget avsluttes ved Samfunnshuset, der arrangementet fortsetter. Mer detaljer finnes i brev fra rektor, samt skriv fra 17. mai-komiteen.

FAU skal ha årsmøte 7. juni 2011.

Saker til sakslisten og forslag til kandidater til neste skoleårs FAU, kan leveres på mail til
laila.henrichsen@gmail.com (leder FAU) eller til din kontaktlærer innen fredag 13. mai 2011.
Du kan gjerne foreslå deg selv til styret.

God påske

Skolen ønsker alle elever og tilsatte en riktig god påskeferie, og minner om at oppstart etter ferien er onsdag 27. april.

Kartleggingsprøver på småskolen fra utdanningsdirektoratet

Elevene på 1., 2.og 3. trinn skal våren 2011 gjennomføre prøver som skal kartlegge leseferdighet og tallforståelse og regneferdighet. Formålet med kartleggingsprøvene er at skolen og lærerne skal få bedre oversikt over hvilke elever som trenger ekstra oppfølging. Resultatene skal ikke rapporteres til Udir, men brukes internt på skolen. En egen foreldrebrosjyre med informasjon om kartleggingsprøvene blir sendt hjem i postmappa før prøvene skal gjennomføres.

Kartleggingsprøvene i leseferdighet gjennomføres i uke 17,18, 19

Kartleggingsprøvene i tallforståelse og regneferdighet blir gjennomført uke 13-19.

Kartleggingsprøve i engelsk for 3.trinn ble gjennomført i februar

Les mer hos Utdanningsdirektoratet

TIMMS OG PIRLS

Kunnskapsdepartementet har bestemt at Norge skal delta i de internasjonale undersøkelsene om kunnskaper og fredigheter i lesing, matematikk og naturfag. Vår skole er trukket ut til å delta, sammen med 8000 andre norske elever. Elever i 60 land over hele verden er med i disse undersøkelsene. TIMMS skal undersøke hva elevene kan i matematikk og naturfag. PIRLS er en leseundersøkelse. Elevene, foreldrene, lærerne og skoleadministrasjonen skal svare på spørreundersøkelser. Undersøkelsene er anonymisert. Lesesenteret i Stavanger har ansvaret for gjennomføringen i PIRLS. Universitetet i Oslo har ansvaret for gjennomføringen av TIMMS. Ved BBU gjennomføres TIMMS og PIRLS i uke 14 på 4.trinn.
Vil du vite mer, se www.timms-pirls.no

Matematikkens dag

1. - 4. klasse har gjennomførst matematikkens dag, med stort engasjement hos elevene. Se bildene

Karneval

8B på BBU arrangerer karneval fredag 25. februar 2011 for 3. - 6. Klasse. Det skal være i vestibylen på BBU. Det blir salg av pizza, brus og mye annet godt. Det er klokka 18.00 - 21.00. Det blir mye aktiviteter og underholdning. Inngangsbiletten koster 30,- med kostyme og 40,- uten kostyme. Håper at dere kommer :)

Voksene ansvarlig på festen blir Jørn Rodahl, Linn Hege Haugen og Marianne Stoveland.

World Maths Day 2011

I år vil BBU delta i rekordforsøket i forbindelse med Verdens matematikkdag. I 2010 svarte 2,4 millioner elever fra 56082 skoler i 236 land rett på 479 732 613 regneoppgaver, i løpet av 48 timer. Elevene får brukernavn og passord, og kan begynne øvingen straks. Både øving og konkurransen kan gjennomføres på skolen og heime. Mer informasjon, og innlogging, finns på www.worldmathsday.com

Leksehjelp

Oversikten over leksehjelp for 1. - 4. klasse finner du i dette dokumentet.

Påminnelse

Vi minner om at det ikke er tillatt å kjøre inn på skolegården mellom 0800 og 1600. Dette er for å ivareta barnas sikkerhet.

Vi oppfordrer dere som kjører barna til skolen om å kjøre stikkveien bellom Skolegata og Lenningsveien når dere kjører ut igjen. Det har vært flere nestenulykker fordi en del bruker parkeringsplassen som "rundkjøring" når de kjører ut.

Vi minner også om at elevene på barneskolen ikke slipper inn i skolebygget før 0820. Det kan bli lenge å vente ute i kulden for de som kommer tidlig.

God jul!

Skolen ønsker å takke elever og foresatte for godt samarbeid i året som har gått, og ønsker alle en riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR!

Elevene ønskes velkommen til skolestart tirsdag 4. januar.

Terje Heggheim
Rektor

Aksjon orden i korridorene

Vi strever med å holde orden i korridorene på skole. Alle elevene tok derfor med seg alt av klær og utstyr heim i dag, torsdag 18. november. Les mer om aksjonen.

Hjelp, vi er blitt vurdert!

Les rapporten her. Vi takker de eksterne vurdererne for godt utført oppdrag.

Møte for klassekontakter

I forbindelse med den eksterne skolevurderingen skal vurderingsgruppa ha møte med klassekontaktene. Møtet holdes på BBU mandag 25. oktober kl. 1900-2000

Mer kan leses i invitasjonen.

Ekstern skolevurdering

Uke 43 gjennomfører vi ekstern skolevurdering på BBU. Tema vi har valgt er:

Hvordan skape motivasjon for skolearbeidet og fremme prestasjonskultur?

Les mer

ÅRETS STÅLEJOGG, tirsdag 21.09.2010

Stålejoggen er skolens årlige fellesaktivitet til inntekt for et humanitært formål. Les alt om årets arrangement her.

8. klassene på Vega

Som en del av Den Kulturelle Skolesekken var begge 8. klassene på sykkeltur på Vega onsdag og torsdag i forrige uke. Bildene ligger under Trinn 8 i Klasser-menyen.

Strengere fraværsregler fra skolestart

Det er nye regler for fraværsordningen, gjeldende fra 1.august 2010. Les reglene nøye slik at dere er kjent medr hvilke forventninger som stilles til dere.

Pressemeldingen kan leses hos Kunnskapsdepartementet

Velkommen til nytt skoleår!

Alle elever begynner torsdag 19. august
1. klassene møter kl. 0900 i vestibylen ved hovedinngangen.
De øvrige klassetrinn møter 0830.

Planleggingsdager for lærere og assistenter: mandag 16. august til onsdag 18. august, kl. 0800 - 1530.
På tirsdag er det felles kurs på samfunnshuset, 0830 - 1500, "Folkeskikk og uskikk på jobben" ved psykolog Jan Atle Andersen.

 

Skoleårene 2008/2009 og 2009/2010

10.klasse laget glasskunst

Elever fra begge 10. klassene har laget glasskunst til utsmykking av legekontoret. Se bilder på siden til kullet.

Konsekvenser av streiken

SFO er stengt fra og med onsdag 2.6.2010 grunnet opptrapping av den pågående streiken.
12 arbeidstakere hos oss er tatt ut i streik. Det er flest assistenter, men også SFO-leder, kontorpersonale og vaktmester er omfattet av streiken.
Vi beklager dette og håper dere finner alternative løsninger.

Streiken betyr også at vi står i fare for å måtte permittere elever og/eller grupper. Foresatte vil bli varslet spesielt om dette hvis det blir aktuelt.

Skolefrukten blir også stanset.

Vi ber foresatte følge med på kommunens hjemmeside for informasjon om utviklingen videre.

Rektor

Årsmøte i foreldrerådet

Årsmøte i foreldrerådet holdes onsdag 16. juni kl. 1800 - 2000 på personalrommet. Saker må meldes til FAU-leder innen onsdag 9. juni.
Innkallingen finner du her.

Tinestafetten 2010 - BBU knuser rekorden

Onsdag 12. mai ble årets Tinestafett arrangert, som et av Sør-Helgelands største idrettsarrangement. 46 lag med 368 løpere, hvorav BBU hadde 15 lag. Les mer og se bildene.

17. mai 2010

Det nærmer seg 17. mai igjen. Organiseringen av dagen blir som i fjor. Elevene møter klokken 1030 ved sykehjemmet for oppstilling til toget. Mer detaljer finner du her.

Ukeplaner på nett

(26.4.10) Grunnet tekniske problemer har ikke alle ukeplaner for inneværende uke blitt lagt ut. Vi arbeider med å løse problemet, og håper at alle ukeplaner skal være tilgjengelig i løpet av tirsdag.

Foreldreundersøkelsen

Som en del av kvalitetssystemet for grunnskolen i Norge er det utarbeidet en undersøkelse der foreldrene kan svare på  spørsmål om forhold på skolen. Brønnøy kommune har bestemt at denne undersøkelsen skal gjennomføres for foreldre med elever på 6. til 10. trinn på alle skoler i kommunen. Les mer

Elevundersøkelsen 2010

Elevundersøkelsen 2010 er nå åpnet. Alle elever fra 6. t.o.m. 10. trinn deltar. Informasjon til foreldre og elever finner du hos Udir.

Matematikkens dag

15. februar ble matematikkens dag gjennomført på mellomtrinnet. Matematikkens dag er et opplegg der matematikk i skolen får fokus en hel dag. Bak arrangementet står LAMIS - Landslaget for matematikk i skolen -, og skoler over hele landet deltar. På mellomtrinnet på BBU ble det arbeidet med tesselering (flislegging ved hjelp av geometriske figurer) og konstruksjonsoppgaver ved hjelp av sukkerbiter og blomsterpinner. Elevene arbeidet i grupper på tvers av klassetrinn, og alle gjennomførte tre økter med forskjellige aktiviteter. Se bilder

God jul

Skolen ønsker å takke elever og foresatte for godt samarbeid i året som går mot slutten, og ønsker alle en riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR!

Elever og ansatte ønskes velkommen til skolestart mandag 4. januar.

Rektor ønsker samtidig å takke alle ansatte for den fleksibilitet og innsatsvilje som er vist i høst med hensyn til å takle fravær og samtidig sikre gode tilbud til elevene.

Med vennlig hilsen
Terje Heggheim
Rektor

Vaksinasjon mot svineinfluensa

I forbindelse med vaksinasjonen mot influensa A (H1N1) har helsesøster bedt oss distribuere dette informasjonsbrevet. I brevet er det to lenker som du også kan bruke herfra.

Informasjon om vaksinering av befolkningen i Brønnøy kommune
Skjema for foreldresamtykke om vaksinering av barn
Vaksinasjonskort

Skolebiblioteket

Skolebiblioteket ved BBU er vedtatt stengt fra 3.des. 2009. Etter dette vil elevene bruke Brønnøy bibliotek i skoletiden.

I forbindelse med stengingen av skolebiblioteket er det viktig at alle bøkene blir levert inn til rett tid. Vil minne om leveringsfristen som er onsdag 2. desember. Bøker som ikke er levert innen fristen, vil det bli sendt ut erstatningskrav på.

Operasjon dagsverk 2009

Torsdag 29. oktober er aksjonsdg for ungdomsskolen i forbindelsen med OD. Inntektene fra aksjonene går i år til utdanning til ungdkom med nedsatt funksjonsevne i Malawi, Mosambik, Sør-Afrika og Uganda. Årets samarbeidsorganisasjon er Atlas-Alliansen. Les mer på ODs nettside.

ÅRETS STÅLEJOGG, ONSDAG 30.09.09

Stålejoggen er skolens årlige fellesaktivitet til inntekt for et humanitært formål. Les alt om årets arrangement her.

Høst er hodelustid

Også i år har hodelusen kommet til Brønnøysund, så nå er det grunn til å passe på. Hold hoder unna hverandre, og unngå å bruke andres hodeplagg. Informasjonsskriv fra helsesøster. (Det er ingen grunn til å levere svarslippen, siden skrivet kom i fjor.)

Skolemelk

Rutinene for bestilling av skolemelk er litt endret. Se menypunktet Skolemelk under Praktisk informasjon i menyen til venstre. <-

Brev til foresatte til barn ved skolen

Rådmannen i Brønnøy har gjort rede for kommunens rutiner i tilfelle stort fravær grunnet influensa A ("svineinfluensa"). Last ned brevet

God sommer! 

BBU takker elever, foresatte og ansatte for samarbeidet i skoleåret 2008/09, og ønsker alle en riktig god sommer. Samtidig vil vi ønske velkommen til neste skoleår, som har slik oppstartsplan: 
Planleggingsdager for lærere 17. 18. og 19. august kl. 0815-1545.
Assistentene møter 18. og 19. august. 
Skolestart for elevene blir 20. august kl. 0830. Årets førsteklasser møter kl. 0900. 

Kulturminneåret 2009

8. klassene ved BBU deltok i prosjektet "Kulturminner på reise", og nå er nettutstillingen klar. Den kan sees på nettsiden til Kulturminneåret 2009.

Årsmøte i FAU

FAU avholder årsmøte tirsdag 9. juni 2009. Innkallingen finner du under FAU > Innkallinger/referater i menyen til venstre.

17. mai

Et skriv fra rektor om organiseringen i toget, og annen informasjon om dagen. Les mer

Tinestafetten 2009

Nå er Tinestafetten for i år unnagjort. Se bildekavalkade.
Og i andre medier:
Brønnøysunds Avis
Helgeland Arbeiderblad

Invitasjon til temamøte om skjult mobbing

Neste uke kommer universitetslektor Svein Størksen fra Senter for atferdsforskning ved universitetet i Stavanger til Brønnøysund og BBU. I den anledning planlegger vi ei økt der alle foreldre ved skolen kan delta. Alle er hjertelig velkommen til kantina på skolen torsdag 7. mai kl 1800-1930. Les mer

Vedrørende 17. mai-feiring

I år som i fjor blir det foresatte som må ta ansvaret for gjennomføring av barnetoget. Dette er nå en felles kommunal holdning i lys av trange økonomiske rammer. Ingen av skolens ansatte blir hyret i arbeid denne dagen. Les hele saken

Innsparingstiltak i 2009

I forbindelse med tiltak skolen må sette iverk, har rektor skrevet et brev for å orientere heimene. Les brevet

Skoleruta for 2009/2010

Skoleruta for neste skoleår er vedtatt av Brønnøy kommunestyre. Her finner du den.

Vinteraktiviteter uke 8

(20.2.09) Denne uka har tredje- og fjerdeklassene vært ute og benyttet seg av den fine snøen vi har rundt skolen. Se hvor fint vi hadde det.

Skidag i Klokkaråsen, torsdag 19. februar

Ungdomsskoletrinnet skal ha skidag i Klokkaråsen (Hilstad) torsdag 19.2.09. Elevene møter på skolen til vanlig tid 08.30. Vi reiser innover med buss kl. 09.00, og retur kl. 13.00. Les alt

Skulptur i 2. klassene

2a og 2b hadde besøk av kunstskolen hele 4 dager i uke 7. I "Den kulturelle skolesekken" er det skulptur som er tema for 2. klassene. Arbeidet tok utgangspunkt i eventyret "Fyrtøyet". Skulpturene er stilt ut ved inngang til barneskolen.

05 flere bilder

Skoleliv 2008

Torsdag 13. november har 8. og 9. trinn på BBU Kulturkveld. Tema er Skoleliv 2008. Vi vil da presentere noe av det vi holder på med på skolen. Program

Operasjon Dagsverk 2008: "Kunnskap gir superkrefter!"

Torsdag 30. oktober er aksjonsdag for ungdomsskolen i forbindelse med OD. Inntektene går i år til Strømmestiftelsens prosjekt i Bangladesh, "Shonglap - Sjef i eget liv". Mer om OD på www.od.no

Med småskoletrinnet rundt Torghatten!

Småskoletrinnet slo til med turdag rundt Torghatten den fineste værdagen i uke 35. Les mer og se bilder her.

Satsingsområder ved BBU 2008/2009

På BBU vil vi dette skoleåret ha en ekstra fokus på to hovedsatsingsområder: Vurdering og arbeidsro. En orientering er sendt til heimene. Les den her

Lusaksjon i uke 35

Ingen tilfeller er oppdaget hos oss nå, men vi slutter oss til den nasjonale kampanjen. De foresatte bes levere inn svarslipp, eventuelt sende e-post til skolen. Mer info her.

Najonale prøver for 5. og 8. klasse

I september blir det nasjonale prøver for 5. og 8. klasse. Informasjonsbrosjyre fra Utdanningsdirektoratet til foresatte finner du her.

Ny ledelsesstruktur på BBU

Kolbjørn Tørrissen gikk av som undervisningsinspektør 31.7.2008, og ved denne anledning omorganisertes ledelsen på skolen. Nye ansikter i ledelsen er Toril Lundberg og Knut Johansen, som vil være avdelingsledere for hhv. Småskoletrinnet (1.-4. klasse) og ungdomstrinnet (8.-9. klasse). Frank Rødli får rollen som avdelingsleder for mellomtrinnet (5.-7. klasse). Sammen med Terje Heggheim (rektor) og Lill Moe (leder SFO) vil de utgjøre lederteamet på BBU.

Kort presentasjon av de nye lederne:

Toril Lundberg: Toril er født i Trondheim, og har arbeidet på BBU siden høsten 1996. Hun har sin praksis fra arbeid på småskoletrinnet på BBU i 12 år, men har vært allmennlærer i 25 år.

Knut Johansen: Knut er brønnøysundgutt, og har vært tilsatt ved BBU siden 1990. Han har i flere år vært skolens rådgiver, en rolle har fortsatt skal ha ved siden av å være avdelingsleder. Knut har arbeidet på alle trinn i grunnskolen.

 

 

Skoleåret 2007/2008

God sommer!

Skolen vil på denne måten takke elever, foresatte, og samarbeidspartnere for skoleåret 2007/08, og samtidig ønske alle en riktig god sommerferie.
For elevene starter skolen igjen mandag 18. august kl 0830. Førsteklassingene starter kl 0900.

Med vennlig hilsen
Terje Heggheim
Områdesjef

Endring i skoleruta for skoleåret 2008/2009

Skoleruta for 2008/2009 er nå oppdatert for både elever og lærere. Følg lenken i menyen til venstre. Praktisk ... > Skoleruta

Årsmøte i FAU

Tirsdag 18. juni ble det avholdt årsmøte i FAU. Årsmelding ligger under FAU>Innkallinger/referater i menyen til venstre. Der finnes også plan for skole-heim-samarbeid. Det er anledning til å komme med innsigelser på denne fram til 1. oktober. Etter det vil den bli gjeldende, med rullering neste år.

Ny fag- og timefordelingsplan

Oversikt over den nye fordelingen av fag og timer på de enkelte trinn finnes nå under Planer > Lokalt i menyen til venstre. Legg merke til at småskolen har fått flere timer.

Svømmebassenget er stengt

I dag, 28. april, har skolen fått melding fra Brønnøy Kurs- og Kompetansesenter om at svømmebassenget på samfunnshuset vil være stengt ut skoleåret. Det betyr at all svømming utgår fram til sommeren.

Skidag for småskolen

Onsdag 5. mars var det endelig mulighet til å boltre seg på ski i vårt nærområde. Se bilder fra skidagen her.

Ny hodeluskampanje uke 10

Vi oppfordrer sterkt alle foresatte om å delta med sjekk av sine barn, og seg selv, helga 7.-9. mars. Se pressemelding fra kampanjen.

Fysisk aktivitet for barn og unge

Vi har fått tips fra Fysio- og ergoterapitjenesten i kommunen om anbefalinger om fysisk aktivitet for barn og unge gitt av SH-direktoratet.

Skoleruta 2008/2009

Skoleruta for neste skoleår er klar fra fylket. Se her.

Julehilsen fra skolen

I år prøver vi oss med en liten infofolder som hilsen til Jul. Dette kan av og til være greit som et supplement til heimesida på nett. Her er det først litt praktisk info, så hilsen fra rektor. Til sist informasjon om nye rutiner på biblioteket. Vi ber dere være vennlig å lese gjennom dette.

Fredag 21.12. slutter skolen kl 1100.
Første skoledag etter jul er mandag 7.1.08.

5. juledag kl 1700-1900 er det juletrefest på skolen. Foreldrene i 4. klasse har ansvaret for arrangementet.

Skolen ønsker alle en avslappende og koselig juleferie. Vi håper likevel at våre elever får sine daglige doser med fysisk aktivitet, helst i friluft, og minst to dager med normal døgnrytme før oppstart på nyåret.

Vi takker for samarbeidet i året som er gått og ønsker alle en riktig

God Jul og Godt Nytt År!

Fra alle oss på BBU

Hele infofolderen

Juleverksted for småskoletrinnet

jul

(19.12.07)1.- 4. klasse har hatt to fantastiske dager med juleverksted. Elevene fikk velge blant sju ulike aktiviteter, fordelt på klasserommene sine og SFO. Det ble laget mye pent av garn, ull, filt og papir. Nytt av året var produksjon av drops og kremmerhus for å ha disse i. Det var veldig fint og nyttig å få hjelp av tiendeklassingene. Tusen takk!!

Se bilder fra verkstedet her.

Hodelus i byen, vær oppmerksom!

(31.10.2007) Ingen rapporter om tilfeller ved vår skole så langt, men helsesøster ber oss være på vakt nå. Alle heimene skal ha fått utdelt luskammer og vi ber om at disse brukes regelmessig.

Rektor

Torvsjådammen

(29.10.07) Kull 97 har gjort et godt stykke arbeid med gravrøysene ved Torvsjådammen. Våren 2007 ryddet klassene tre ulike gravrøyser. I tillegg hadde de forelesninger og gjorde skriftlig arbeid om stedet, og om tiden røysene ble lagt. Det er laget brosjyre og egen nettside om Torvsjådammen. Se mer her.

ELEVER SOM ARRANGØRER

(21.10.07) Torsdag 18.oktober var elevrådet på ungdomsskolen og en lærer på kurset Elever som arrangører. Les mer

Elever på Laukholmen som bruker skolebuss

(16.10.07) TTS har informert skolen om at bussen inntil viddere ikke kjører over brua pga. denne beskaffenhet. Elevene blir satt av i krysset Laukholmveien/fylkesveien Torget/Nordhus. Ifølge teknisk etat kan en ikke forvente at dette blir ordnet før til skolestart høsten 2008.

Rektor

Lusfri Norge

(31.08.07) Hodelus! Nasjonal kampanje.

BBU sender lusekammer og infoskriv til alle heimer som har elever ved skolen.

Alle foreldre oppfordres til å lusekjemme sine barn.

Ny rektor

Terje Heggheim er tilsatt som rektor på Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Heggheim er født i Jølster i Sunnfjord i 1965. I 1989 flyttet han til Brønnøysund, og han har med to års unntak arbeidet på Brønnøysund barne- og ungdomsskole siden. Vi gratulerer og ønsker lykke til.

Sommer, og ny skolestart

Vi ønsker elever og lærere en riktig god sommer!
Velkommen til skoleåret 2007/2008

Elevene starter på skolen mandag 20. august til vanlig tid kl. 0830. Unntaket er årets 1. klasser som møter på skolen kl. 0900. Vel møtt!

Undervisningsinspektørene

Planleggingsdager for lærerne

Det blir planleggingsdager for lærere onsdag 15.08 kl. 0800-1530 på BBU, torsdag 16.08 kl. 0830-1500 på Samfunnshuset og fredag 17.08 kl. 0800-1530 på BBU.

Skolehjelpen og MyNerd

(20.07.2007) BBU har avtale med Skolehjelpen om gratis hjelp for lærere til bedre bruk av Office og OpenOffice. Nå er MyNerd lansert som et tilbud til elevene også. Lenker finnes under Lenker-Faglenker i menyen til venstre.

IKT-avdelingen


Skoleåret 2006/2007

 

17. mai

(15.05.2007) Torsdag 17. mai feires nasjonaldagen på tradisjonelt vis. Også i år starter barnetoget på sykehjemmet, og går først til rundkjøringen der man møter delen som starter ved Samfunnshuset. Toget fortsetter gjennom byen til Thon Hotell, og der går togdelene hver sin vei. "Vår" del av toget går Innerveien og Storgata tilbake til BBU.

Program for BBU

Brønnøysunds Avis har bilder fra Barnetoget 2006

Skolen er stengt tirsdag 17. april

Grunnet begravelse er BBU stengt hele dagen, tirsdag 17. april.
Dette gjelder både skolen og SFO.

Rektor

Skolerute for 2007/2008

Skoleruta for neste skoleår er klar. Siden påsken kommer svært tidlig i 2008, er det bestemt at vinterferien legges i forlengelsen av påsken. Se hele skoleruta

Matematikkens dag

(02.03-2007) Hele skolen har i løpet av de siste ukene gjennomført matematikkens dag. Hovedtemaene har i år vært spill, problemløsning og geometriske figurer. For å representere regneiveren har vi valgt å vise 1. og 2. klasse i aktivitet. Se bildene

Is på sjøen

(23.02.2007) Vi har i en periode hatt sammenhengende kulde, og det har ført til at vi opplever is på vann og sjø. I den sammenheng vil BBU gjerne minne om sikkerheten i forbindelse med islagte vann.

Blank stålis på ferskvann må være minst 5 cm tykk for å bære et menneske. På sjø, som Svarthopen og Frøkenosen, må den være minst dobbelt så tykk. Det gjelder også om den er blandet med snø, altså "kvit is". Der det er strøm, som ved innløp og utløp, vil alltid isen være tynnere enn midt utpå.

Å gå gjennom isen er svært dramatisk og farlig. Det er praktisk talt umulig å komme seg opp på egenhånd om du går gjennom, så ikke lek på is om du er usikker på tykkelsen.

Se s. 1, 8 og 9 i Livredderen 1/2006

Hodelus

Skolen har i dag, fredag 05.01.2007, mottatt beskjed om at det er oppdaget hodelus hos elever ved BBU.

Folkehelseinstituttet har artikkeler om hodelus, som både beskriver hva hodelus er, og hvordan den kan bekjempes. Les disse

Videre har apoteket preparater som kan brukes i bekjempelsen.

Vi regner med at heimene vil følge opp de rådene som blir gitt.

Mimi C Husby

Jul igjen

Julen er snart her. Skolen vil takke for samarbeidet så langt i dette skoleåret.

Juletrefesten blir 5. juledag, kl. 17.00-19.00. Foreldrene i 4. klassene er arrangører.

Skolestart etter jul blir 03.01.07 kl 08.30.

Vi ønsker god jul og godt nyttår til dere alle!

Hilsen personalet ved BBU og rektor

Adkomst til skolen fra sør

(6.12.2006) Grunneier har tilrettelagt to stier for adkomst fra sør. Melding til heimen om dettte.

Tidlig avslutning av skoledagen

(13.11.2006) Torsdag 23. november 2006 er skolens personale pålagt å ha brannvernopplæring. Skolen må derfor stenge kl. 12.30-15.30. Busselever følger bussen kl. 12.30

Fysisk aktivitet i skolen

(10.11.2006) "Til heimene i ungdomsskolen" Les rektors brev

"Stålejoggen" 2006

Den tradisjonelle skolejoggen, som er oppkalt etter en tidligere kroppsøvingslærer på BBU, ble avviklet onsdag 18. oktober. Alle elever og lærere ble oppfordret til å gi 20 kr. til et veldedig formål. De siste åra har vi knyttet arrangementet opp mot årets TV-aksjon, så pengene går i år
til Leger uten grenser. Det ble samlet inn 6040,50 kr., og pengene er overlevert Helgeland Sparebank av leder for elevrådet.

Småskoletrinnet gjennomførte sin tur på formiddagen, mens det var fellesstart for 5. - 10. klasse kl. 1130. Været var på arrangørens side, og det ble vist mye god sportsånd fra elever og lærere.

Årsmøte i Foreldrerådet

Årsmøtet avholdes onsdag 25.10.06 kl. 20.00 i BBUs kantine. Hele innkallingen

Første skoledag på BBU

(22.08.2006) 29 forventningsfulle seksåringer stilte til skolestart sammen med sine foresatte mandag 21.08.06. De ble tatt imot i ungdomsskolens vestibyle av rektor, som ønsket hver og en av de nye elevene hjertlig velkommen til skolen. Rektor understreket at dette er en stor dag, både for skolen, foreldrene og elevene. "Derfor har vi heist flagget til ære for dere," sa  hun i sin velkomsttale.  Elevene ble ropt opp og fikk håndhilse på rektor før de gikk til sine grupper. I år er det lærerne Hildegunn Fauske, Laila Hallvig og Randi Nygård som skal innlede det 10-årige skoleløpet for de nye elevene. Se bildene

Ventilasjonsanlegget på ungdomsskolen

I løpet av sommeren er det foretatt ny innjustering av ventilasjonsanlegget på ungdomsskolen, slik at det kjøres med maksimal kapasitet. Det vil bli foretatt nye og sammenlignbare målinger etter at elevene har startet på skolen (september – oktober). Disse målingene vil vise om de justeringer som er gjort, er tilstrekkelige, eller om ytterligere tiltak er nødvendig.


Skoleåret 2005/2006

God sommer

Vi ønsker elever, foresatte og lærere en riktig god sommer.

Det blir planleggingsdager for lærerne 17. og 18. august. Elevenes første skoledag til høsten er 21. august. Vel møtt!

Rektor

 

Besøk av neste års 1.-klassinger

(07.06.2006) Årets førsteklasse hadde i dag besøk av 6-åringer fra barnehagene. De kommende førsteklassingene fikk et innblikk i hvordan det er å gå på skolen.

En trivelig stund for alle.

vinnerlag-6klasseTinestafetten 2006

(01.06.2006) Årets Tinestafett gikk av stabelen sist tirsdag, med i alt 46 startende lag. BBU hadde lag i alle klasser for grunnskolen, og kan vise til fine plasseringer. 6. klasse sprang først, og vant sin klasse. Mens det ene laget fra 8. klasse var ikke snauere enn at de satte ny løyperekord for sitt trinn. Vi gratulerer!

Bildekarusell på Brønnøysunds Avis

Resultatlister hos Brønnøy kommune

Eksamen for avgangselever

(16.05.2006) Spente avgangselever fikk klokken 1300 i dag vite hvilke fag de skal avlegge skriftlig eksamen i. 10 A skal ha eksamen i engelsk, mens 10 B ble trukket ut i norsk. Nytt i år er at klassene skal opp i ulike fag, og ekstra spennende er det at det i begge fagene skal brukes IKT-verktøy under eksamen.

Engelskeksamen starter med forberedelsesdag torsdag 18. mai, og skrivedag fredag 19. mai.

I norsk er det to deleksamener, hvor den første har forberedelse mandag 22. mai og skrivedag tirsdag 23. mai. Andre del har forberedelse onsdag 24. mai og skrivedag mandag 29. mai.

17. mai

(12.05.2006) Onsdag 17. mai feires nasjonaldagen på tradisjonelt vis. Også i år starter barnetoget på sykehjemmet, og går først til rundkjøringen der man møter delen som starter ved Samfunnshuset. Toget fortsetter gjennom byen til Thon Hotell, og der går togdelene hver sin vei. "Vår" del av toget går Innerveien og Storgata tilbake til BBU.

Elevene fra BBU møter ved sykehjemmet kl. 0945

Se fullstendig program

Småskolens tur rundt Torghatten

(12.05.2006) På onsdag 10. mai gikk småskoletrinnet (1. - 4.-klasse) en tur rundt Torghatten. Innlagt var både grilling og utforsking av livet i fjæra. Se flere bilder

 

Biblioteket

(27.04.2006) Biblioteket ved BBU har nå fått Websøk for søk i vår bokdatabase. Dette er i samarbeid med Bibliotekenes IT-senter AS. For å søke følger du lenken til BBUs Websøk

 

Innsamling av IT-avfall

(15.05.2006) Det ble fyllt i alt 6 av postens transportbur ved BBU. Flott innsats :)

(26.04.2006) I perioden fram til 5. mai vil BBU gi et tilbud om å levere IT-avfall gratis på skolen. Innsamlingen gjelder utrangert utstyr fra skolen, men også foreldre og lokalt næringsliv inviteres til å levere IT-avfall. De som ønsker å benytte seg av tilbudet, må levere brukt IT-utstyr i Ungdomsskolens vestibyle innen fredag 05.05.2006 kl. 14.00. Her er det satt fram innsamlingsbur. Innsamlingen er en konkurranse mellom grunnskolene i Norge, der hovedpremien er 20 stk. bærbare PC-er fra Dell. Les mer

Ungdomsskolen gjenåpnet

(29.12.2005) Det ble avholdt møte 22.12.05 der Arbeidstilsynet, administrasjonen i kommunen, verneombud og rektor deltok. Her ble det lagt fram en framdriftsplan med tidsfrister for utbedring av ventilasjonsanlegget på unggdomsskolen. Denne planen ble godkjent av alle parter, hvilket betyr at skolen ble gjenåpnet.

Rektor

Til alle heimene ved BBU

(21.12.2005) Skolen ønsker alle elever og heimer ved BBU GOD JUL og GODT NYTTÅR.
Vedrørende stenging av skolen; se heimesiden vår i romjulen for ny informasjon.

BBU v/rektor Mimi C. Husby

Ungdomsskolen stengt

(21.12.2005) Følgende melding undertegnet verneombudet ble offentliggjort på BBU tirsdag 20.12.2005:

Stengt

Ungdomsskolefløyen med arbeidsrom tilknyttet samme ventilasjonsanlegg stenges fra kl 1200 20.12.05. Dette gjøres med hjemmel i Arbeidsmiljøloven § 27.

Grunn:
• Brønnøysund barne- og ungdomsskole er ennå ikke godkjent i henhold til miljørettet helsevern i skoler og barnehager (fra 01.01.96).
• Ventilasjonsanlegget fungerer ikke tilstrekkelig i forhold til antall brukere av bygningen.
• Kommunen følger ikke opp de avvik som er rapportert innenfor internkontrollrutinene, heller ikke purringer.

Stengingen gjelder fram til at arbeidstilsynet har gjort en vurdering av saken.

Verneombudet

Stenging av hovedinnkjørselen til BBU

(23.11.2005) Fra 1. desember vil skolen "gjenerobre" skolegården til aktivitetsplass for elevene. Hovedinnkjørselen til skolen vil bli stengt med betongklosser. Kun varetransport og taxikjøring er tillatt på alternativ innkjørsel. Elevene skal være fornuftig kledd etter været, slik at de kan gå over skoleplassen til og fra skolen.

Rektor

Sykling til skolen 

(07.11.2005) Det har kommet innspill om reglene for sykling til skolen kan endres. Det er samarbeidsutvalget som eventuelt kan endre dette. Pr i dag følger skolen Trygg Trafikk sin anbefaling om å sykling til skolen fra 5. klasse. Les mer

Foreldreundersøkelsen

(04.11.2005) Utdanningsdirektoratet har laget en nettbasert undersøkelse der foreldrene skal si hva de synes om skolen. Undersøkelsen er frivillig, men BBU har i samråd med FAU bestemt at vi vil gjennomføre ndersøkelsen. Les mer

7. klasse på vei til månen?

7. klassene har begynt å lage raketter som testes i skolegården. Se mer under Trinn 7.

Hodelus

(11.10.2005) Som de fleste sikkert har sett i Brønnøysunds Avis, er det mye hodelus i Brønnøysund for tiden. Skolen har fått 2 henvendelser fra 2 ulike klassetrinn om elever med hodelus. På de trinnene er det sendt ut informasjonsskriv fra skolehelsetjenesten om hvordan dette skal håndteres.

Vi oppfordrer alle heimene til å sjekke om barna deres kan ha hodelus, og gi beskjed til skolen hvis det oppdages noe, slik at informasjonsskriv kan sendes ut der det er behov.

Rektor

Stålejoggen 2005

Onsdag 5. oktober gikk årest Stålejogg av stabelen. BBU deltok med alle elever og mange voksne, men med litt forskjellig løype. I alt ca. 400 par føtter var med. Småskolen gikk en løype rundt flyplassen, mens mellomtrinnet jogget samme løypa. Les mer

Velkommen til nytt skoleår 2005/2006

Elevene ved BBU ønskes velkommen til nytt skoleår mandag 22.08.2005. Vi ser frem til å ta imot dere for å videreføre det gode arbeidet som personalet ved skolen gjør.

Hilsen
Rektor Mimi


Skoleåret 2004/2005

100-årsmarkering på småskoletrinnet

bursdagsselskap(07.06.2005) Småskoletrinnet feiret tirsdag unionsoppløsningen med stort bursdagsselskap i vestibylen på barneskolen. I anledning 100-årsdagen for unionsoppløsningen ble det servert boller, sjokoladekake og saft, og hvert klassetrinn hadde øvd inn sanger som ble framført under bordsettingen. Etter bespisningen lekte barna og lærerne gamle leker utenfor skolen. Mange av barna og lærerne hadde påkledning med inspirasjon fra begynnelsen av 1900-tallet. Se flere bilder.

15 nye bærbare PC'er - gratis!

(03.06.2005) En helt fantastisk nyhet for oss alle på BBU: Telenor delte i forbindelse med sitt 150-årsjubileum ut 7000 bærbare PC'er til ungdomsskoler i Norge, etter søknad fra kommunene. Brønnøy kommune søkte, og både Salhus og BBU fikk et sett med 15 bærbare PC'er. Dette betyr mye for oss på BBU, plutselig sitter vi med to mobile datalab'er, og det håper vi skal gi seg utslag i undervisningen, både kvalitativt og kvantitivt. Se forøvrig www.telenor.no/skole.

17. mai ved BBU

(06.05.2005) Barnetoget starter ved sykeheimen i år som i fjor. Oppmøte kl. 09.45, A-klassene skal gå først. Elevene fra Salhus skole og alle barnehagene møter på Samfunnshuset kl. 10.10. Toget starter fra sykeheimen kl. 10.15, og følger denne ruta: Sykeheimen, Sivert Nilsensgt., Skolegata, (i rundkjøringa kobles avdelingen fra Samfunnshuset til), Storgata til Torghatten hotell, (her fortsetter elevene fra Salhus til Salhus skole), Innerveien, Storgata til BBU. Kl. 11.15 blir det markering av dagen på BBU med tale, underholdning og musikk ved BMK. Etterpå blir det kafé og leker på skolen, der foreldrene på 7. klassetrinn har ansvaret.

9. klassene til Tärnaby

(14.04.2005) Begge 9. klassene var på en femdagers tur til Tärnaby. Mange vinteraktiviteter bidro til høy stemning. Se bildene

Fag- og timefordeling 2005/06

(05.04.2005) Departementet har bestemt at timetallet på grunnskolens småskoletrinn skal økes med 152 timer fra skolestart høsten 2005. Les mer

Sykkelprøven

Bilde av Hildegunn(18.03.2005) Hildegunn Fauske har denne uka deltatt på Trygg Trafikks motivasjonskurs i Sulitjelma. Les mer

 

Skidag for ungdomsskolen

(17.03.2005) 16. mars hadde ungdomsskolen skidag i Klokkaråsen skianlegg. Les mer

BBU har fått nye sider

Bilde: Utsmykning ved BBU (06.03.2005) Etter lang tids planlegging er de nye sidene våre endelig klare. De nye sidene vil inneholde presentasjon av skolen og annet som fantes på de gamle sidene, men her vil vi også satse på å få ut mer og bedre oppdatert informasjon.
Les mer

 

Mellomtrinnet hadde skidag

Bilde: Klare til skidag(03.03.2005) Torsdag var hele mellomtrinnet i Kvervet og hadde skidag. Med nyfallen snø var det silkeføre, som også innbø til mye lek med snø. Den tre kilometer lange løypa var kun en liten utfordring for elevene. Grillingen etterpå var god inspirasjon i løypa.
Se bildene

 

 

BBU satser på IKT

(06.03.2005) BBU har det siste året satst sterkt på forsterking av skolens IKT-løsninger og spesielt på systemer for elevene. Data-laben er oppgradert, og har nå fastmontert videokanon i taket, samt tilkoblet video/DVD. Skolen har investert i flyttbart utstyr til bruk ved prøver og andre situasjoner der klasser har behov for maskiner. Hele ungdomsskolen og store deler av resten av skolen er dekket av en trådløs nettverkssone.

Med nye sider på Internett vil skolen også bruke IKT til å gi mer, bedre og lettere tilgjengelig informasjon til foreldrene.