Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Foreldreundersøkelsen.

Som en del av kvalitetssystemet for grunnskolen i Norge er det utarbeidet en undersøkelse der foreldrene kan svare på spørsmål om forhold på skolen. Brønnøy kommune har bestemt at denne undersøkelsen skal gjennomføres for foreldre med elever på 6. til 10. trinn på alle skoler i kommunen.

Foreldreundersøkelsen er én av tre brukerundersøkelser som er nettbasert og kjøres fra utdanningsdirektoratets sider. Elevundersøkelsen, der alle klassene fra 6. til 10 klasse skal delta, og lærerundersøkelsen er de to andre. Mer opplysninger om brukerundersøkelsene finnes på Utdanningsdirektoratets sider.

Skolens brev til foreldrene er vedlagt dette oppslaget. Her er det beskrevet framgangmåte for å delta. Vi håper at så mange som mulig vil delta i undersøkelsen, slik at vi får et best mulig bilde av situasjonen. Det er mulig å svare på undersøkelsen fram til 30. april 2010. Her finner du brevet.

Undersøkelsen finner du her.