Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Oppfølging av foreldreundersøkelsen våren 2012

Foreldreundersøkelsen i vår viste en markert oppsving i forhold til deltakelse, fra rundt 30 % tidligere år (lik landsgjennomsnitt) til 60 % i år. Det er takket være en meget målrettet satsing og engasjement fra FAU. Elevene har også bidratt positivt i motiveringsarbeidet.

Resultatene som foreligger viser at skolen har et klart forbedringspotensiale. Foresatte svarer gjennomgående lavere enn nasjonalt snitt. Hvorvidt dette kan forklares i større deltakelse, større forventninger, eller lavere kvalitet på tjenesten blir tema i drøftinger internt og i møte med foreldrene. Fokuset blir uansett; Hva kan vi gjøre for å bli bedre?

Oppfølging av resultatet blir gjort på ulike nivå. Skolen har tilgang på resultatene fordelt mellom trinnene. Det blir brukt utelukkende i intern oppfølging i arbeidslag og avdeling, med siktemål å identifisere suksessfaktorene for de som lykkes mest.

Skolens samlede resultat behandles i samarbeid mellom skolen og FAU/foresatte. Her er det tenkt en prosess der skolen og foresatte velger ut sine fokusområder. I første omgang blir det behandlet i møte mellom FAU og alle klassekontaktene. Deretter blir alle foresatte involvert gjennom foreldremøter på trinnene i regi av klassekontaktene. Arbeidet skal ende med gode råd og anbefalinger til skolen om hva vi bør prioritere. Anbefalingene kobles så til det interne utviklingsarbeidet som gjøres, både tiltak motivert fra foreldreundersøkelsen, elevundersøkelsen og andre satsinger som er igangsatt eller under planlegging.

Skolen v/rektor har valgt følgende fokusområder:

  • Hvordan en blir møtt av skolen
  • Om en tør si sin mening
  • Veiledning av foresatte
  • Handtering av mobbing

FAU har valgt følgende fokusområder

  • Om en tør si sin mening
  • Handtering av mobbing
  • Tilrettelegging for læring

Vi ser fram til et konstruktivt samarbeid for kvalitetsforbedring.