Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Foreldreundersøkelsen

Utdanningsdirektoratet har laget en nettbasert undersøkelse der foreldrene skal si hva de synes om skolen.

Undersøkelsen er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Foreldreutvalget for grunnskolen, KS, Utdanningsforbundet og Elevorganisasjonen. Resultatene er kun til internt bruk og vil ikke bli offentliggjort.

Foreldreundersøkelsen, sammen med brukerundersøkelsene Elevinspektørene og Lærerundersøkelsen, gir skolene mulighet til å få en samlet vurdering av elevenes læringsmiljø. For mer informasjon, se http://www.elevinspektorene.no

For å delta i undersøkelsen vil følgende skje:

  • Info-skriv ble sendt med alle elevene heim fredag 04.11.2005
  • Alle heimene mottar et brukernavn fra skolen onsdag 09. november 2005. Dette sendes i lukket konvolutt med elevene. Heimer med flere barn mottar flere brukernavn, slik at det blir én registrert undersøkelse pr. barn
  • Undersøkelsen skal være avsluttet innen 16. desember 2005
  • For å finne undersøkelsen: Gå til http://www.elevinspektorene.no, velg inngangen ”foreldre”, og så ”login foreldre”. Her kommer det opp et vindu der dere skriver inn brukernavnet som dere har mottatt.
  • Gjennomfør undersøkelsen – lykke til!

Vi ber innstendig om at de heimene som av ulike grunner ikke vil delta i undersøkelsen, makulerer brukernavnet de har mottatt. Dette er for å hindre feilkilder.

Heimer som ikke har nettilgang, og som likevel ønsker å delta i undersøkelsen, kontakter skolen, så setter vi opp tidspunkt der foreldre kan komme til skolen for å gjennomføre undersøkelsen.

Skal vi få statistisk grunnlag som er til å stole på, er det viktig at så mange heimer som mulig gjennomfører undersøkelsen