Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

ÅRSMØTE I FORELDRERÅDET VED BBU

Foreldrerådet er foreldrenes/foresattes høgeste organ.
Foreldre/foresatte til elever ved BBU innkalles med dette til årsmøte onsdag 25.10.06 kl. 20.00.
Møtet holdes i kantina på BBU.

Vanlige årsmøtesaker:
Årsmelding og rengskap
Valg
Evt. innkomne saker

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være skola i hende innen 18.10.06
Etter årsmøtet vil FAU informere om arbeidet med handlingsplanen for samarbeidet skole - heim

NB! La ikke frykten for å bli valgt hindre deg fra å møte - valgkomiteen
har gjort jobben sin før møtet