Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

VEDR. SKOLEVEGEN ADKOMST SØR

Nabo og grunneier Karl H Stephansen har tilrettelagt 2 gangstier med adkomst fra sør til skolen. Det er svært viktig at disse blir fulgt og at ikke elevene går over marka som til tider kan være svært bløt. Vi har nå mottatt klage fra grunneieren at trasèene ikke blir fulgt. Dersom så ikke skjer, kan det blir aktuelt å sette opp gjerdet. Da blir gangstiene blokkert. 

Skolen ber heimene rettlede sine barn til å følge gangstiene når disse gangstiene benyttes.

for BBU

Rektor

Brevet i pdf-format og som Flash