Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Elever og foresatte ved BBU

Trafikksikkerhetstiltak – skolen trenger din hjelp.

Forholdene for gående og syklende til og fra skolen er ikke så gode som vi ønsker. Mellom kl. 0800 og kl. 0830 oppstår det ofte farlige situasjoner i skolegata. Det kan være biltrafikk på steder der det ikke er lovlig å kjøre, men den største utfordringen er omfanget av biler som stanser i skolegata for å slippe av elever, og gående som krysser skolegata. Problemet øker når vi går inn i den mørkeste årstiden, og er spesielt ille i regnvær. Da er sikten dårligere samtidig med at flere skysser barna i bil. Det kan også være kaotisk når elevene skal hjem, men omfanget er mindre da.

Vi kan ikke godta at elever føler seg utrygge på vei til eller fra skolen!

Det er utarbeidet plan for hvordan trafikken skal reguleres i framtida for å redusere problemene. Gjennomføring er vedtatt av kommunestyret i Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram for 2012-2016. Det er søkt om trafikksikkerhetsmidler for gjennomføring i 2014, men formelt svar fra fylkeskommunen foreligger ikke ennå. Kommunen har øremerket 275 000 kroner som sin egenandel i prosjektet i budsjettet for 2014.

I ventetiden fram til tiltak er iverksatt ber vi om følgende bidrag for å trygge skoleveien for våre elever:

  1. Alle som kan går eller sykler til skolen.
  2. Alle som ikke kan gå eller sykle, og har busskort faktisk bruker bussen.
  3. De som fortsatt må bringe sine barn til skolen i bil gjør det fra sør ved å bruke busslommen nedenfor gamle gymsal/mot rådhuset, og fra nord ved innkjøring til skolegata fra rundkjøringa for å unngå avstiging ut mot gata. (Se skisse på nedenfor)

Det beste virkemiddelet er å redusere biltrafikken! Det er gunstig ut fra miljøhensyn. Mer gåing og sykling er gunstig ut fra folkehelseperspektivet.
Alt dette har med holdninger å gjøre, og vi voksne må gå foran med et godt eksempel. Vi minner om at det ikke er lovlig å kjøre inn på skoleområdet mellom kl. 0800 og 1600, og at det kanskje er lurest å gå fra parkeringsplassen i hele vår åpningstid.

Mvh

Terje Heggheim
Rektor
Jan Tore Nilsen
FAU-leder
Alf Harald Aune
Trafikksikkerhetsansvarlig
Jan Solbakk
Politiet

 

Klikk på bildet for å se det større.

Dokumentet som pdf