Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

ORIENTERING OM NY TRAFIKKREGULERING VED BRØNNØYSUND BARNE- OG UNGDOMSKOLE

Arbeidene med å få tryggere trafikkavvikling oppe i skoleområdet nedenfor samfunnshuset er nå avsluttet. Gjennomførte tiltak har vært en nødvendighet med bakgrunn i mange bekymringsmeldinger fra elevene selv som har følt dette området spesielt utrygg.

Denne del av skoleveien har skyssfunksjoner for buss og private samtidig som lærerne parkerer sine biler. Det er derfor svært viktig at alle er hensynsfull og aktsom samt respekterer skiltene.

Det er viktig å merke seg at:

  • Trafikkområdet er nå enveisregulert og det er kun tillatt å kjøre inn i området fra Lenningsveien og ut i rundkjøringa.
  • Det er ikke tillatt å parkere eller sette av elever på atkomstveien inn til området. Dette vil hindre bussene i å komme frem.
  • Privatskyss må ikke forekomme på bussoppstillingsplassen.
  • For å redusere biltrafikken oppe i skoletunet oppfordres alle som må skysse om å benytte seg av ”kyss- og kjørlommene” langs Lenningsveien og Sivert Nielsens gate.
  • Det er ikke lenger tillatt å kjøre opp til videregående skole fra nedre plan. Denne trafikken reguleres nå ovenfor samfunnshuset og det er kun varetransport og bevegelseshemmede som har tillatelse til å kjøre til BBU.
  • De som går eller sykler oppfordres til å benytte gangfeltet nede ved rundkjøringen ved kryssing i øvre del av Skolegata.

Samtidig vil vi fraråde bilkjøring ved sykehjemmet/BUP, som ikke er beregnet for biltrafikk til/fra skolen. Godt alternativ er avstigningslommen mellom rådhuset og gamle gymsal.