Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen
Foresatte ved BBU

Invitasjon til temamøte om skjult mobbing

Neste uke kommer universitetslektor Svein Størksen fra Senter for atferdsforskning ved universitetet i Stavanger til Brønnøysund og BBU. I den anledning planlegger vi ei økt der alle foreldre ved skolen kan delta. Alle er hjertelig velkommen til kantina på skolen torsdag 7. mai kl 1800-1930.

Mange mobbere bruker indirekte teknikker for å utestenge enkelte elever fra fellesskapet. Manipulering i det sosiale nettverket for å ekskludere en elev er vanskelig å oppdage. Senter for atferdsforskning jobber mye med det å oppdage, stoppe og bearbeide skjult mobbing. Dette gjelder både i forskningssammenheng, kursvirksomhet og som veiledere i konkrete saker. Et sentralt element er hvordan skolen og foresatte kan jobbe sammen for å hindre slik uønsket atferd.

Svein Størksen har lang erfaring i og er veldig engasjert i arbeid med klassemiljø, både som forsker og i praksisfeltet. Han har også tidligere holdt kurs for lærere i Brønnøy, blant annet om klasseledelse.

Men vennlig hilsen

Terje Heggheim
-rektor/områdesjef-

 

Pdf til utskrift