Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Sykling til skolen 

Det har kommet innspill om reglene for sykling til skolen kan endres. Det er samarbeidsutvalget som eventuelt kan endre dette. Pr i dag følger skolen Trygg Trafikk sin anbefaling om å sykling til skolen fra 5. klasse.Saken ble drøftet på møte i foreldrerådets arbeidsutvalg 5. oktober 2005. De ønsket at rektor skulle undersøke følgende forhold: 

A. Hvilke regler har andre skoler?Svar: - Bindalen kan elevene sykle til skolen når de er 9 år. På Nordhus skole sykler de fra 1. klasse. Salhus skole har de samme reglene som oss - det anbefales at elever fra 1-4 klasse ikke sykler til skolen.  

B. Ulykkesforsikringen som kommunene har for elevene - den gjelder skolevegen?Svar: - Det gjør den. På direkte vei til og fra skolen. 

Innspill på dette kan sendes på e-post til foreldrerådets arbeidsutvalg.