Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Ekstern skolevurdering

Uke 43 gjennomfører vi ekstern skolevurdering på BBU. Tema vi har valgt er:

Hvordan skape motivasjon for skolearbeidet og fremme prestasjonskultur?

Vurderere er 3 representanter fra ei regional gruppe på Sør-Helgeland. De starter sitt arbeid på mandag 25.10. og legger fram sin rapport på torsdag 28.10. Fredag 19. november skal personalet jobbe videre med oppfølging av resultatet. I arbeidet intervjues 6 elevgrupper av 4 elever per gruppe, og tilsvarende for lærere. Det er elever fra 3. - 10. klasse som velges tilfeldig ut. Et intervju tar en skoletime.

Møte med klassekontaktene

De foresatte involveres gjennom klassekontaktene. De inviteres til møte med vurdererne mandag kl 1900-2000 (Innkalling er sendt heim med elevene). Viktig at alle deltar eller ordner seg med vara.