Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk
Personalet

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skoledagen
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater
Styre
Klassekontakter

Elevråd

Ungdomskolen
Barneskolen

SFO

Om SFO
Priser
Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

PIN-studie

BBU deltar i PIN-studien. PIN-studien omhandler ungdoms psykiske helse, internettbruk og nettmobbing. Alle ungdomsskoleelever i Nordland, Troms og Finnmark vil bli invitert til å delta i denne nettbaserte studien i regi av UiT Norges Arktiske Universitet.

Elevenes deltakelse er anonymt og basert på ungdommens samtykke og at foresatte samtykker til ungdommens deltakelse. For å samtykke til deltakelse må foresatte svare bekreftende på en sms sendt gjennom Transponder. Dersom deltakelse ikke er ønskelig, vennligst informer om dette, det trengs ingen begrunnelse eller forklaring.

Vi ber om tilbakemelding innen en uke.

Informasjon til foresatte. - Og som nedlastbar pdf.

Informasjon til eleven. - Og som nedlastbar pdf.