Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Aksjon orden i korridorene

Vi strever med å holde orden i korridorene på skolen. Alle elevene tok med seg alt av klær og utstyr hjem i dag torsdag 18.11. Kun innesko får stå igjen. Det som er igjen blir samlet sammen og lagt i vestibylen i barneskolen. Vi oppfordrer foreldre til å komme og se om de kan finne noe de kjennes ved!

Fra uke 47 starter vi en aksjon for å holde bedre orden.
  • Alle elevene i barneskolen skal ha innesko merket med navn.
  • Alle må henge klær opp på knaggen sin.
  • Gym- og svømmeposer henges på knaggen.
  • Utesko settes langs veggen på mellomtrinnet, under benkene på småskolen.
  • Innesko skal stå på hylla i utetida og etter skoletid.
  • Hver fredag skal alt av klær og utstyr tas med hjem. Kun innesko og skifteposen skal være igjen.
  • Akebrett og ski settes igjen ute på anvist plass.
For ungdomsskolen.
  • Alt av klær og utstyr tas med hjem hver fredag. Gjenglemte saker blir lagt i ”gjenglemtkassen” som står i korridoren ved trappa. Den tømmes ukentlig.
  • Det skal til en hver tid være orden i korridoren!