Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Årsmøte for FAU ved BBU 2009/ 2010

Innkalling til årsmøte onsdag 16. juni kl. 18.00 20.00.

Møtet avholdes på kantina ved BBU, og det blir enkel servering.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av dirigent og referent.
3. Valg av to personer til å underskrive protokollen.
4. Årsberetning og regnskap.
5. Innkomne saker.
6. Valg av:
A: 3 styremedlemmer ( 2 år) – styret konstituerer seg selv.
B: 2 varamedlemmer ( 1 år)
C: Valgkomitè

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til FAU v Laila Henrichsen, Høgåsveien 11,
8900 Brønnøysund eller på e-post: lailahen@c2i.net.
Saker må være mottatt senest onsdag den 9. juni.

Vennlig hilsen styret
Laila Henrichsen, Stig Schølberg, Olav Ellingsen,
Solveig Svendsen, Tone Krokaa Svendsen, Mariann Lilleås.

Velkommen