Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Melding til skysselever og foresatte:

Vi får noen meldinger om at det ikke alltid er slikt miljø på skolebussen som vi ønsker. Yngre elever føler seg truet og plaget av eldre, og at de opplever at de dytter og trenger seg fram uten å ta hensyn til de som er mindre. Større elever synes noen ganger at yngre elever er frekk og støyende. Bussjåførene opplever også at de ikke blir hørt etter når de snakker barna til rette. Det har også blitt klaget på sjåfør av voksne, fordi han snakket til noen som ikke oppførte seg bra. Slik vil vi ikke ha det.

Bussturen til og fra skolen er en del av skoleveien for elevene. At elever skal være trygge på skoleveien er skolens ansvar for å få til. Det er umulig å få til det dersom ikke hver og en tar sitt ansvar for at det skal være trygt og godt å ta skolebussen. Det vil si å følge bussvettreglene og høre etter instrukser fra sjåføren. Det bør presiseres at skolens ordensreglement gjelder på bussen, og at de samme konsekvenser kan bli tatt i bruk ved brudd. Elever kan i verste fall bli nektet adgang på bussen. Det må også være klart at sjåføren er ansvarlig for sikkerheten om bord i bussen og at instrukser fra han/henne skal følges. Det er viktig å gi sjåføren gode arbeidsforhold, slik at han ikke blir unødig distrahert.

De aller fleste elevene våre er flinke og oppfører seg fint. Vi trenger hjelp til å veilede resten. Det er derfor viktig at vi får melding med en gang noe ekkelt har oppstått. Si fra til sjåføren og si fra på skolen eller heime. Helst vil vi vite navn på de elevene som er involvert. Si fra/spør sjåføren, så får du kanskje hjelp for å ta rede på dette. Si også fra om du ser at andre ikke har det bra.

Vi henstiller foresatte å drøfte saken med sine barn. Vi forventer at tilbakemeldinger fra skolen eller Torghatten buss om utilfredsstillende forhold på bussen blir tatt på alvor og fulgt opp. Er det andre forhold rundt dette med skoleskyssen som ikke er greit ønsker vi tilbakemeldinger på det, så skal vi gjøre vårt for at elevene har det trivelig og trygt på bussen.

Med vennlig hilsen

Terje Heggheim
Brønnøysund barne- og ungdomsskole

Jacob Horn
Torghatten Buss