Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

BBUs verden onsdag 3.mai.

Program

Kl. 18.00

Alle elevene ved BBU opptrer på samfunnshustrappa

  • Fellessang: Brønnøysundsangen
  • Rektors tale
  • Småskolen: "Vi er barn som har mye å gi", "Stopp ikke mobb"
  • Mellomtrinnet: Utdrag fra "Trollfjell her Nord" - "Syv søstres vals" og "Syv søstres dans"
  • Ungdomstrinnet: "Conquerer" av Aurora - m/band
  • Innslag av trommekorpset
  • Trommekorpset marsjerer til skolen etterfulgt av elever, ansatte og foreldre.

På BBU: Skolevandring.

Foreldrene går først til den avdelingen hvor de har sitt eldste barn, deretter går de fritt rundt i skolen for å se på alle aktivitetene. (Aktivitetene vil bli gjentatt flere ganger)

  • Internasjonal kafe i kantina
  • Kafe med enkel servering (FAU)
  • Foreldre og elever fordeles slik: Mellomtrinn i vestibylen, Småskolen på SFO, U-trinn på skolekjøkkenet

Kl. 19.55 ALLE GÅR UT PÅ SKOLENS SØRSIDE

KL. 20.00

Musikk fra takterrassen – foreldreband og Nora Karoline Nerdal
Felles sang: "Barn av regnbuen"
Vi slår ring om skolen. Følg ditt barns klasse!
Når ringen er sluttet. Avslutningssang: "Når timen er slutt".

"Når timen er slutt for denne gang, for denne gang, for denne gang.
Da synger vi sammen vår avskjedssang, vår avskjedssang for denne gang."

Takk for i kveld, vel hjem!

Tekst til Barn av regnbuen