Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Høring om ny lokal forskrift om skoletilhørighet

8.4.15 gjorde formannskapet i Brønnøy følgende vedtak:

  1. Kommunestyret vedtok 28.10.14 i sak 2014/1089-28 at Brønnøysundbrua skulle være ny fast grense mellom BBU og Nordhus skole. Saken legges med dette ut på offentlig høring i lovbestemt tid.
  2. Vedlagt ny lokal forskrift om skoletilhørighet, vedtas. Forskriften skal være gjeldende fra 1.8.2016.
  3. Ordningen med fritt skolevalg, integreres som en del av den lokale forskriften. Fritt skolevalg innføres fra 1.8.2015.
  4. Saksfremlegget om ny lokal forskrift om skoletilhørighet, legges på høring i seks uker.


Dokumenter (vedlagt):
Saksframlegget
Ny lokal forskrift

Høringsfristen er 21.5.2015.
Høringsuttalelser sendes på e-post: knut.johansen@bronnoy.kommune.no, eller pr post: Brønnøy kommune, Oppvekst, Rådhuset, 8905 Brønnøysund