Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

17. mai 2010

Organisering av dagen blir som i fjor. Elevene møter kl. 1030 ved sykehjemmet for oppstilling til toget. B-klassene går først i år (1B – 1A – 2B – 2A – osv.) Det skal være 3 elever i bredden.

Klassekontaktene har ansvar for at klassen har voksne sammen med seg for å hjelpe til med oppstilling og om det skulle oppstå problemer underveis. For hver klasse bør det være 4 voksne i småskolen, 2 voksne på mellomtrinnet og 1 voksen på ungdomsskolen. Klassekontakter i småskolen skal få oppsett over hvilken rekkefølge elevene skal gå. Etter ankomst BBU oppfordrer vi voksne og elever å vente ved fanen til de har opprettet kontakt med sine respektive foresatte.

10 elever fra 9. klasse danner flaggborg og bærer skolefanen.

Klassefaner og skolefane kan hentes:
• Søndag 16.mai i vestibyle barneskole fra kl. 1800 til 1900, eller
• Mandag 17. mai i vestibyle ungdomsskole fra kl. 1000 (skolefanen hentes her)
(Fanene returneres til vestibyle ungdomsskole.)

Etter toget er 7. klasseforesatte ansvarlig for kafè, leker m.m. ved skolen. (Foresatte i 7. klasse har fått utdelt informasjon fra klassekontaktene om sine ansvarsoppgaver.) Skolekorpset spiller. Det er tradisjon for å synge to vers av nasjonalsangen som åpningsnummer.

Program for dagen for øvrig finnes på kommunens heimeside.

Vi ønsker alle en trivelig 17. mai-feiring!

Med vennlig hilsen
Terje Heggheim
-rektor/områdesjef-

Brevet i pdf-format