Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Organisering av 17. mai-toget.

Viser til tidligere info om saken.

Elevene møter kl 1030 ved sykehjemmet for oppstilling til toget.
A-klassene går først i år (1A – 1B – 2A – 2B – osv.)
Klassekontaktene i småskolen skal ha fått oppsett over hvilken rekkefølge elevene skal gå. Etter ankomst BBU oppfordrer vi elevene å vente ved fanen til de har opprettet kontakt med sine foresatte.

10 elever fra 9. klasse danner flaggborg og bærer skolefanen.
Klassefanene og kan hentes:
• Fredag 15.mai i vestibyle barneskole fram til 1630, eller
• Søndag 17. mai i vestibyle ungdomsskole fra kl 1015 (skolefanen hentes her)
(Fanene returneres til vestibyle ungdomsskole.)

Etter toget er 7. klasses foresatte ansvarlig for kafè m.m. ved skolen. BMK spiller.
Det er tradisjon for å synge to vers av nasjonalsangen som åpningsnummer.

Program for dagen for øvrig finnes på kommunens nettside.

Vi ønsker alle en trivelig 17.maifeiring!

Med vennlig hilsen
Terje Heggheim
-rektor/områdesjef-