Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Program for BBU

Dette er et utdrag fra Brønnøy kommunes offisielle program.

09.50

Elever fra BBU og BMK – OPPMØTE TIL BARNETOG – v/ Sjukehjemmet

10.10

BARNETOGET STARTER FRA BRØNNØY SYKEHJEM.

Togrute: Sykehjemmet – Siv. Nielsensgt. – Skolegt. (ved rundkjøringen møtes Salhus- delen av toget kl. 10.25) – Storgt. til Hotellet (her fortsetter barn - unge fra Salhus til Salhus skole) – Innervn. – Storgt. til BBU. Korpsene spiller.

11.15

MARKERING AV DAGEN PÅ BBU – Tale og underholdning v/ elevene. BMK spiller. Kafè på BBU etter barnetoget. LEKER på skoleplassen.